Pripomíname si: Deklarácia zvrchovanosti Slovenska zo 17. júla 1992. Báseň: NAPRED

Pripomíname si: Deklarácia zvrchovanosti Slovenska zo 17. júla 1992. Báseň: NAPRED My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o …More
Pripomíname si: Deklarácia zvrchovanosti Slovenska zo 17. júla 1992. Báseň: NAPRED
My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.
Bratislava 17. júla 1992
Napred.
Hore srdcia, hore hlavy, Bratia v horách, v rovine, svitá nový život slávy v podtatranskej rodine. Trhali nám kusy tela, národ sa …More
Varovanie