klubinteligencjipolskiej.pl
mk2017

Koniec Legendy Piłsudskiego !!!

Cud nad Wisłą w świetle historii, czyli jak Józef Piłsudski zniszczył bohatera Polski gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. „(…) Wyraźnie odmienne …