Filofej
21786

Zostúpil do pekiel...

V sobotu, ktorú voláme Biela,zostúpil Ježiš ako víťaz do šeolu, rozlámal jeho brány a triumfoval nad satanom,aby aj mŕtvym zvestoval evanjelium a vyviedol duše tých, ktorí uverili.
Filofej
Peter(skala),veď učenie Cirkvi je jasné, že nikto nebude zatratený iba pre nevedomosť. A Cirkev tiež dala jasné stanovisko ohľadom spásy nepokrstených detí, tak načo sa prieš so samozvaným teológom.
Pozrel som sú stanovisko aj ruského teológa Vladimíra Losskeho a ten tiež jasne odmieta teóriu limba a odopretie spásy nepokrstených detí.
Peter(skala) likes this.
Filofej
Tak, ako Ježiš zvestoval evanjelium v šeole evanjelium všetkým a tých, ktorí v.neho uverili boli spasení aj keď neboli pokrstení, tak je to aj dnes s dušami tých, ktorí nemohli poznať Krista a prijať jeho evanjelium a krst, pretože Ježiš je rovnako milosrdný ako bol aj pred 2000 rokmi.Preto aj Svätá Cirkev učí, že aj nepokrestené nemluvňatá majú nádej na spásu!