lv.news
11

Bīskaps Šnaiders: Francisks radīs „garīgo apvērsumu” baznīcā

Baznīcas dalībnieki Amazonē ir veicinājuši "dabas adorāciju" evaņģēlija vietā jau gadu desmitiem, bīskaps Atanācijs Šnaiders rakstīja kath.net (17. jūlijs). Šnaiders daudzus gadus ir dzīvojis Brazīli…