Language
Dr. Radomír Malý | www.tedeum.cz/…/kardinal-muller… | Jsou to správná slova, která plně podepisuji. Jak se s tím ale srovnávají nedávná údajná slova papeže Františka gejovi z Chile: „Bůh tě … More
tedeum.cz
10 2
ľubica

Tzv. homofobie je výmysl a nástroj totalitního teroru – TE DEUM HODIE

Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Müller v rozhovoru s italskou novinářkou Constanzií Mirianovou označil tzv. homofob…
http://www.tedeum.cz/2018/05/23/kardinal-muller-tzv-homofobie-je-vymysl-a-nastroj-totalitniho-teroru/
snakee
démone charismatiků, pakuj tam odkud jsi přišel
Samson1
jinak apoštol Pavel měl kdysi též pověřovací listiny, aby dal křesťany v Damšku spoutat a přivést do Jeruzaléma. Pavla Kristus srazil, oslepil, vytkl mu proč ho pronásleduje, to značí, že i pronásledování vztáhl Kristus na sebe. Bůh slepotu Pavla sejmul, že se mu dal poznat, dal se pokřtít a ze stejnou holivostí začal kázat evangelium na rozdíl od některých, kterým to zůstalo dodnes a když to … More
Samson1
hento, co s tebou dělat? debile! Já miluji sv. Františka z Assisi, prosťáčka, který nazýval slunce bratrem, vodu sestrou, vlka bratrem. Též žil ve středověku, jeho následník byl svatý P. Pio. Eliáš k nim má hodně daleko. To řeknu Eliášovi klidně do očí.
Zedad
Sard jak to souvisí s cestou spásy? Každý člověk se svobodně rozhoduje jestli půjde cestou za Kristem a nebo ne.
Samson1
Sarde já myslel těch, co se dávají obřezat i v dnešní době a Krista nepřijali. Ti jsou proti víře stejně zákeřní, jak byli vůči Ježíšovi, když působil a následně celých 2000 let církev pronásledují a strojí úklady, zvenku i zevnitř.
Zedad
... Bůh nevytváří homosexuály, homosexualita je důsledkem odpadu od Boha a nevěry, jak píše v listě Římanům sv. Pavel, dílem ďábla, pod jehož vliv se ten, kdo odpadne od Boha, dostává...
Samson1
Ono je to popsáné v "Frantfutská škola". Dnešní modrá EU je neomaristická, socialistická, proto nejde usilovat v tom smyslu o hlubší integraci s EU, její hodnoty jsou dané Lisabonskou smlouvou, pro křesťany nepřijatelné. Do práv menšin je zahrnuta i ta dnešní "uprchlická krize", vše je prostě řízené socialisty a zednáři v církvi tam církev tahají. Do Babylona. Církev je oslabená, destabilizovaná,… More
Samson1
Práva mnenšin jsou mechanismy nátlaku neomarxismu, stejně jako kdysi to byla práva dělnické třidy a ve své podstatě se jednalo o zotročení a boj proti církvi, samo, Marx a Lenin pochází od obřezaných, jak to menhir hájí. Vždy za všem stojí ti, co do dnešních dnů tvrdí, že když stráže spaly, přišli učedníci a tělo odnesli.
Libor Halik
Bylo by vhodné napsat jména konkrétních homobiskupů a jejich homospolupracovníků v České republice. Pro @Detektiv
Detektiv
Naopak homomafie je v nejvyšších kruzích české katolické Církve pevně a rozsáhle zakořeněna.