lv.news
16

Francisks nosoda situācijas ētiku un pēc tam to sludina

Francisks jezuītiem savā ceļojumā uz Taizemi stāstīja, ka uz jautājumu par šķirteņiem, kas [nelikumīgi] atkārtoti apprecējas, var atbildēt divējādi: “Kasuistiskā veidā, kas tomēr nav kristīgs, pat …