Language
58 7 2K
mike084

Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)

blog.postoj.sk/21451/slovensky-katol… Autor životopisného profilu Dr. Jozefa Tisa, profesor Milan S. Ďurica, venoval svojmu dielu viac než 700 strán textu, ktorý vyplýva z veľkého množstva relevantný…
Write a comment
mike084
radosť z toho nemal ani Kristus ani svätý Pavol Apoštol a ani ja ju nemám že ľudia nechcú pravdu to by som bol zvrhlý ale slobodná voľa je taká že ani sám Boh ju neláme
Write a comment
snakee
rétorika bludařů
Write a comment
mike084
ale v Písme to je že ich voľbu rešpektoval hoci by sa za nich dal sám zničiť
Write a comment
snakee
za to vy se Pavlovi rétoriky nedržíte členovia môjho národa nechcete spásu? vaša voľba idem
Write a comment
mike084
on ich židov dokonca rozhádal lebo vedel že sa radi hádajú a presne vedel na čom sa isto pohádajú koťuha zaujímavý spôsob záchrany a Duch Svätý ho nechal zaznamenať
Write a comment
snakee
před tím ho ale do krve zmlátili, a od větší mlaty ho zachránilo že byl římským občanem
Write a comment
mike084
ani svätý Pavol Apoštol to tak nerobil proste členovia môjho národa nechcete spásu? vaša voľba idem ja k pohanom hlásať im spásu vy máte zrejme charizmu inú ako ja či povahu a či skúsenosť
Write a comment
snakee
a mlátit mu to denně o tu modernistickou makovici
Write a comment
snakee
ty máš potírat bludy, jestli se cítíš být katolíkem
Write a comment
mike084
ja som sa už vyjadril k medžu čo ja ja som len dal to čo povedal resp. oznámil nie jeden Biskup a opakovať sa nemienim ja mám informovať a nie presviedčať ja sa držím rady svätej Bernadetty Soubirous ako ste si iste všimli ja takmer nechodím na českú sekciu a na slovenskej som ešte menej
Write a comment
snakee
no tak a proč svého bratra slováka tzv. národovce neupozornuješ na jeho blud Zjavenie Kráľovnej pomoci, 4. novembra 2018 který neustále propaguje, to samo Čulen a Čonka
Write a comment
mike084
však samozrejme ono ten výňatok z Katechizmu to presne popisuje a rozvádza čo sa môže ba sa má a čo už je mimo cestu
Write a comment
snakee
4. Láska k národu. nesmí převažovat Lásku ke Stvořiteli
Write a comment
mike084
4. Láska k národu.

Pod národom rozumieme všetkých obyvateľov niektorého kraja, čo tou istou rečou hovoria a mimo toho majú viac alebo menej spoločný pôvod, spoločný dejepisný vývoj a tak aj isté duchovné a telesné zvláštnosti. Povážme len porekadlo: ≪Aký človek, taká reč≫. Na svete je toľko národov, koľko rečí. Všetkých rečí na svete je asi 900; z tých je 90 v Európe.
- Slovo ≪národ≫ nemá … More
Write a comment
snakee
opakuji, buďte katolík, pak i vaše smýšlení bude katolické
Write a comment
mike084
čo je na tom zlé obhajovať si jazyk? ono to Vieru neruší ak by ste šli do dôsledkov verejne zavrhnete češtinu čo je na tom že slovenský Katolík má rád Slovenčinu samozrejme doma a tak podobne
Write a comment
snakee
buďte katolík, pak i vaše smýšlení bude katolické
Write a comment
mike084
a rozprávate sa doma latinsky? to budete unikát doma sa človek prekvapivo rozpráva národným jazykom a Ben Hur je zlý výber taký Lev Davidovič tam by ste sa trafili do modelu padoucha literárna postava Ben Hur reprezentuje dobro
Write a comment
snakee
vy jste naivní jako malé děcko
Write a comment
mike084
Ben Hur je ešte dobrý príklad veď postava Júda Ben Hur z knihy nakoniec konvertovala a film z roku 1959 je už legendárna klasika to bude aj tým že ten chazariát v hollywoode sa musel pri natáčaní riadiť pravidlami slušnosti ktoré si vtedy proste KC v amerike vedela a chcela aj vynútiť ak by bolo nutné a ako rodný materinský jazyk súvisí s tým že na TLO sa správne nepoužíva ale doma samozrejme … More
Write a comment
snakee
deník Pravda, to už tehdy existovalo? šér redaktor byl určitě nějaký Ben Hur
Write a comment
snakee
@mike084 já se češtinou neoháním, nechodím na novus ordo
Write a comment
mike084
Slovenskí ľudovci v medzivojnovom období 20. storočia vytvárali so Židmi vzťahy spolupráce. Možno poukázať na článok v denníku Pravda z roku 1928, podľa ktorého za starostu Topoľčian bol zvolený ľudák s podporou Židov. Národné noviny v roku 1938 poukazovali na skutočnosť, že Dr. Jozef Tiso ako minister udelil licencie na lekárne 23 Židom, pričom ďalších 23 Židov vymenoval za úradných obvodných … More
Write a comment
mike084
ak je to pravda tak sa nahnevaniu nečudujem lebo on sa o nich stará tie zákony nechcel a tu hľa "vďak" aj keď od nich typický
Write a comment
johnfrax
Dokument 1

Vedúci referátu Incl. II.A von Thadden[7] nemeckému vyslancovi v Bratislave Ludinovi - Potom sme v rozhovore prešli k židovskej otázke. Vyslanec vysvetlil, že podľa jeho mienky by mala byť židovská otázka na Slovensku riešená radikálne. Aj prezident Tiso bol veľmi nahnevaný, keď mu oznámili, že medzi Židmi v povstaní boli aj Židia s prezidentskou výnimkou. Bol osobne názoru, že na … More
Write a comment
mike084
www.ikatolici.cz/infiltrace-mode…

...

Objevuje se rozdělení

Během těchto dvou let následovalo jedno setkání za druhým a všem přítomným členům začalo být zcela zřejmé, že v samotné Církvi existuje hluboké rozdělení. Toto hluboké rozdělení nebylo náhodné nebo povrchní, ale bylo dokonce ještě hlubší mezi kardinály než arcibiskupy a biskupy. Při příležitosti hlasování volili nějakým způsobem … More
Write a comment
mike084
aj čeština ale budú tam z každého jazyka a národa ako aj v nebi kým ste na zemi k určitému národu proste patríte ale je to v hierarchii dobier jasne nižšie ako spása duše ale je to dobro aj keď nižšieho stupňa
Write a comment
snakee
v pekle vám bude slovenčina prd platná
Write a comment
snakee
ale katolícka viera je v r..i
Write a comment
alica111
Samo Tomášik - Hej, Slováci!

Hej, Slováci! Ešte naša slovenská reč žije,
dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije:
žije, žije duch slovenský, bude žiť na veky,
hrom a peklo! Márne vaše proti nám sú vzteky!

Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny:
i nechže je toľko ľudí, toľko čertov v svete,
Boh je s nami, kto proti nám, toho parom zmetie.…
More
Write a comment
snakee
kruté bolesti mal iba Kristus Pán
Write a comment
janevanj
Mike, deň po operácii vo veľkých bolestiach som aj napriek tomu že som evanjelik (protestant) videl nakrátko pred sebou v diaľke Kríž zaliaty krvou.
Write a comment
snakee
@mike084 novus ordo nezapřete
Write a comment
snakee
taky tak skončil V roce 1968 utrpěl závažné zranění mozku po pádu z lehátka. Úspěšně mu byl odstraněn cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A1_he… hematom, avšak brzy poté utrpěl mozkovou příhodu, která mu nedovolovala pokračovat v práci. Prezidentem Américem Thomazem byl zbaven funkce předsedy Rady ministrů a byl nahrazen Marcellem Caetanem. António Salazar zemřel 27. července 1970 v Lisa… More
Write a comment
mike084
ale luterán ktorý žije podľa prirodzeného zákona je lepši ako zlý Katolík lebo ten má plnosť Pravdy a prostriedky Milosti a aj tak je to Judáš a ten dobrý luterán má blízko do KC ten zlý katolík má zasa blízko z nej
Write a comment
mike084
aj Salazar mal v ústave že Katolícka Viera je preferovaná ale bol si vedomý že tam má ako Protestantov tak židov tak to musel zobrať v úvahu aby ani nepoškodil prednosť Katolíckej Cirkvi ale nemienil robiť ani brutálny nátlak, útlak či vnucovanie
Write a comment
snakee
LEPŠÍ ŠPATNÝ KATOLÍK, JAK DOBRÝ LUTERÁN
Write a comment
mike084
oni sú tiež ľudia a Tiso sa nikdy netváril že neexistujú ale to neznamená že Protestantizmus akceptoval Vieroučne
Write a comment
snakee
LUTERÁN?
Write a comment
janevanj
Manželkyn zomretý starý otec bol v jeho osobnej stráži a bol Dr. Tisom veĺmi obĺúbený.
Write a comment
snakee
@janevanj a k čemu by mu asi tak byli, luteráni ?
Write a comment
mike084
málo ale to neznamená že sa to nedeje a v roku 1942 hmm ale vtedy sme boli všetci na Slovensku židožrúti a Dr. Tiso predsa najväčší alebo žeby nie? ehm
Write a comment
janevanj
Dr. Tiso mal pri svojej osobnej stráži málo evanjelikov ktorých si vybral sám a kt. rodiny sa báli doteraz prehovoriť...
Write a comment