ml.news
14

മൊസ്റ്റാർ ബിഷപ്പ് വീണ്ടും: മെജുഗോരെയിലെ എല്ലാ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളും …

മെജുഗോരെയിലെ മാതാവിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളും വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് മെജുഗോരെയിലേക്കുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായ ആർച്ചുബിഷപ…