lt.news
24

Lytinių išnaudojimų apgaulė: Homoseksualo bandymai pateikti melagingus parodymus prieš Paryžiaus …

Prancūzijos žiniasklaidos duomenimis, 2018-ųjų pabaigoje prieš Arkivyskupą bei apaštališkąjį Prancūzijos Luigi Ventura dar kartą buvo pateikti melagingi kaltinimai ir parodymai. Ventura kaltinamas …