03:17

Paweł Adamowicz germanizuje, komunizuje i islamizuje Gdańsk

Paweł Adamowicz germanizuje, komunizuje i islamizuje Gdańsk