Návrh reformy Kúrie: „Veľmi negatívny dojem“, „Nízka kvalita“

Marco Tosatti videl návrh Praedicate Evangelium, dokument pre pripravovanú reformu Rímskej Kúrie, a mal „veľmi negatívny dojem“. "Bol som zasiahnutý zlou kvalitou, z formálneho a podstatného hľadis…