Các Tân Hồng y vẫn ngồi trong khi Benedict XVI ban phước cho họ

Vào cuối ngày 5 tháng 10, 13 hồng y của Francis đã đi xe đến tu viện Mater Ecclesiae của Vatican để gặp gỡ cựu Benedict XVI. Cuối cùng, Benedict truyền đạt phước lành của mình, nhưng không một hồng…