Panna Maria, Přemožitelka herezí – i těch současných.
stjoseph.cz

Panna Maria, Přemožitelka herezí – i těch současných.

Uplynulou sobotu a neděli proběhla v Brně tradiční (každoroční) růžencová slavnost. Jako vždy tuto mimořádnou příležitost k modlitbě, adoraci, ale i …
Mates5485
apredsasatoci

Takže odsudzuješ aj pravú svätú Kristovú Cirkev si tým naznačila a dávaš ju do jedného vrecia a tým si ukázala najavo,že Boh je klamár,keď hovoril,ze jeho Cirkev brány pekelné nepremožu. Láskavo zváš čo hovoríš to tá naučili dohnalovci určite. Je to obrovské rúhanie proti jeho svätej Cirkvi. Fakt si nepochopila čo som celý čas písal.
apredsasatoci
Nezodpovedám za tvoje myšlienkové pochody, či?
Pekelné brány cirkev nepremozu! Lebo príde Pán Ježiš. Z toho logicky vyplýva, za keby neprišiel, tak pekelné brány cirkev premozu.
apredsasatoci
Čo nám hovorí Písmo?
Zj.17 cirkev sa stáva smilnicou.
Aj.18 oddeľte sa od nej.
Tymián
Máš pravdu apredsasatoci, vy ste už oddelení a preto my čo patríme do Cirkvi s vami smilnikmi nemáme nič spoločné.
Preto sa nemáme od čoho oddeľovať.
Ružena
Kto už by len vysedával v kruhu týchto rúhačov? Z Bergolia si spravili Boha (sektu) 🤮 a z pravého Boha robia klamára! Jn 3.8
@Mates5485 daj si pozor s kým sa zjednotíš.
Mates5485
apredsasatoci

Ružena

Čo ma spoločná Kristová katolícka Cirkev spoločne s Vatikánom a Rímom ? Kto nerozumie a nechápe,že máme byť v Kristovej Cirkvi,ktorej pekelné brány nepremožu do konca vekov čiže sveta bude trvať aj večne. Máme byť členom vždy a nikdy neopustiť aj keby neviem v akej krízi bola,ale tá pravá nikdy nebude. Aj keby len malá hŕstka pravoverných a pravých kresťanov bola vždy …More
apredsasatoci

Ružena

Čo ma spoločná Kristová katolícka Cirkev spoločne s Vatikánom a Rímom ? Kto nerozumie a nechápe,že máme byť v Kristovej Cirkvi,ktorej pekelné brány nepremožu do konca vekov čiže sveta bude trvať aj večne. Máme byť členom vždy a nikdy neopustiť aj keby neviem v akej krízi bola,ale tá pravá nikdy nebude. Aj keby len malá hŕstka pravoverných a pravých kresťanov bola vždy kresťan musí byť členom pravej Kristovej Cirkvi bez hérez a bludov. Rím a Vatikán odpadol od viery,ale Kristová katolícka Cirkev určite nie ani sa to nestane,keď sám Ježiš Kristus povedal pekelné brány Cirkev nepremožu do konca sveta. Či nevieš však mnohí svätci videli vrátane Anny Kataríni Emmerichovej,že to čo je tam to je nová falošná cirkev,ktorú podporuje bergolio. My máme ostať v tej,ktorú Ježiš Kristus založil zo svojimi apoštolmi 2000 ročná tradícia. Čo ma spoločná práva s falošnou Cirkvou ? Nič. To je tá falošná od 2 VK. Ježiš Kristus nám to povedal,že bude ukrižovaná Cirkev a tak sa zistí kto zostane verní Jemu a jeho svätej Cirkvi.
Apoštoli sa nepostavili proti vtedajšej Hierarchii len proti jej skutkom postaviť sa proti vtedy ešte platnej štruktúre im zakázal sám Boh Syn Ježiš Kristus.
Mt 23,1-3
Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú
apredsasatoci
Múdro píšeš! Nech je akokoľvek, tieto vaše omše sa konajú pod vatikánom. Vatikán to platí! Čo to znamená? Ak vám Vatikán omše zatrhne, ostanete bez omši. Tu vidieť vaša Sloboda. Čo potom rozprasene ovce? Keď je čas, treba ho zmysluplné využívať, vieš?!
A preco vás pohansky vatikan znáša? Ten Vatikán, ktorý nenávidí Pána Ježiša?
Ničia rkc "salamovou metódou". Keď nastane čas, aj s vami zatočia.
Mates5485
Stále nechápeš,ale to je jedno už tvoj problém.
Mates5485
Dohnalovci tiež pohania čo hlásajú new age
apredsasatoci
Ja nechápem? Ty nechápeš!
Nechápeš podstatu Cirkvi! Pán Ježiš povedal: Kto nie je proti nám, je s nami!
Dovidis si iba na špičku nosa. Ďalej nedovidis.
Keď do rkc v života nepachnem, ani pokrstená v rkc nebudem a konám Božiu vôľu, som obrátená, modlím sa, čítam Božie Slovo, sebazapieram sa ...... Idem do neba. Samozrejme, ak to robím z pýchy, som v pekle. Úmysel je dôležitý!
Mates5485
KRST

Čo je to krst?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe …More
KRST

Čo je to krst?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5) Preto prikázal apoštolom: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 - 20)

Krst je pre nás akoby vstupnou bránou do rodiny Božích detí, do života nie podľa tela, ale podľa ducha. Tí, čo prijali krst, stali sa kresťanmi. Majú podľa želania Ježiš Krista byť kvasom, prispievať k zlepšeniu života a medziľudských vzťahov. Majú byť tiež soľou, ktorá dá tejto zemi novú chuť. Svojím životom majú tak svietiť, aby ľudia videli ich dobré skutky a nadchli sa pre vieru, lásku a oslavu Boha.
apredsasatoci
New age? Buď taký láskavý a nevypisuj si tu svoje hlúposti! Aby sa ti to nezapocitalo, vieš?
Klameš a ani sa za to nehanbíš. 🤬
Ružena
@Mates5485 Ježiš farizejom povedal: vaším otcom je diabol. To myslíš, že apoštoli mali s nimi niečo spoločné?? Ved ich prezývali sekta s názvom Cesta, to máš v Sv. Písme. teda cesta iná od tej pôvodnej. Učenie neodmietli, štruktúru áno. Máš veľké svetlo, len sa zorientuj, či sa s nimi v Duchu môžeš ešte zjednotiť?
Mates5485
Ja sa nemusím páčiť ľuďom,ale treba sa páčiť hlavne Bohu dodržiavať všetky jeho prikázania,Božie zákony,zákazy a byť samozrejme členom jeho svätej Cirkvi, mať a dodržiavať sviatosti
Mates5485
Iba cez Ježiša Krista žiadne iné cesty nie sú ani satanský alah-lekvar či ako to hovoria,ani budha ani nič iné. Iba Ježiš Kristus je jediná cesta,pravda a večný život k nebeskému svätému Otcovi - Jahve a do večnosti ( Božieho kráľovstva ) inej cesty niet ani falošné sekty,falošné náboženstvá ani falošný bohovia a ani mimo svätú Kristovú Cirkev spásy niet.
apredsasatoci
Môžeš mať krst, birmovku....., keď prakticky nezijes život kresťana, nepomôže ti to. Si v pekle.
Samozrejme, ja nepopieram cirkev, ani sviatosti, ani úlohu kňazov, ale ak toto všetko by človek nemal a prijal by Pána Ježiša + žije kresťanský život, čo by to bol za Boha, ktorý odvrhne svoju ovcu. Za jednou zatulanou išiel a 99 zanechal, lebo vedel, že tých 99 je na Správnej ceste, ale tá jedna …More
Môžeš mať krst, birmovku....., keď prakticky nezijes život kresťana, nepomôže ti to. Si v pekle.
Samozrejme, ja nepopieram cirkev, ani sviatosti, ani úlohu kňazov, ale ak toto všetko by človek nemal a prijal by Pána Ježiša + žije kresťanský život, čo by to bol za Boha, ktorý odvrhne svoju ovcu. Za jednou zatulanou išiel a 99 zanechal, lebo vedel, že tých 99 je na Správnej ceste, ale tá jedna blúdi.
apredsasatoci
Súčasná rkc je sekta! Sekta: Ti ktorí sa ruhaju Bohu. Kedy dohnalovci obetovali pachamama? Keby som hneď pripustila, za dohnal sa mýli ohľad Husa, to predsa nie je ruhanie. Čo ak nemal komplet info? Takže okrem vášho Husa nemáte NIC! Dohnal pravdivo informuje čo rkc vyvádza. Prenasledujú ho. Prepadávajú jeho klastory. Perzekuju ho. Prečo? Lebo hlása, new age, ako ty tvrdíš?
V rkc už dávno Duch …More
Súčasná rkc je sekta! Sekta: Ti ktorí sa ruhaju Bohu. Kedy dohnalovci obetovali pachamama? Keby som hneď pripustila, za dohnal sa mýli ohľad Husa, to predsa nie je ruhanie. Čo ak nemal komplet info? Takže okrem vášho Husa nemáte NIC! Dohnal pravdivo informuje čo rkc vyvádza. Prenasledujú ho. Prepadávajú jeho klastory. Perzekuju ho. Prečo? Lebo hlása, new age, ako ty tvrdíš?
V rkc už dávno Duch Svätý neprebyva.
Pán Ježiš povedal: podľa čoho vás poznajú? Že vás budú prenasledovať.
Pavol IV
Ružena Prepac Ruzenka, Ale toto Jezis nepovedal farizejom, vasim otcom je diabol, ale zidom, ktori v neho uverili, ale jeho slovo sa v nich neujima. Dobre si precitaj Jn 8;30-47.
Pavol IV
apredsasatoci Pán Ježiš povedal: podľa čoho vás poznajú? Že vás budú prenasledovať.
Mohla by si mi prosim dat suradnice, kde nieco take Jezis hovori?
Ja poznam iba toto: 35 Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.Jn;13.
Ružena
@Pavol IV - Prepac Ruzenka, Ale toto Jezis nepovedal farizejom, vasim otcom je diabol, ale zidom
Prepáč Pavol, ale pokiaľ viem farizeji sú tiež židia, istá kasta z nich, ale vdaka že čítaš Písmo sv.
Kristus farizejom povedal: Vy hadie plemeno, kto vám ukázal ako uniknúť Božiemu hnevu?
Mates5485
apredsasatoci
@Pavol IV
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5:10

Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
2. Korinťanom 12:16

Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
2. Timotejovi 3:12

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť…More
@Pavol IV
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5:10

Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
2. Korinťanom 12:16

Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
2. Timotejovi 3:12

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť,
keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia
a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
Lukáš 6:22

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Rimanom 8:35

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov
a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.
Matúš 5:44

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
Matúš 5:11

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
Rimanom 12:14

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“
Marek 10:29-30

V tvojich rukách je môj osud.
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.
Žalmy 31:16

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
1. Petrov 5:8

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Žalmy 23:4

Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«
Skutky 22:7
Pavol IV
apredsasatoci Sice si vybrala velmi pekne citaty z pisma, ale na ten, o ktory som ta prosil si asi zabudla.
Aj tvoj dalsi "citat" PRAVDA PLODI NENAVIST je velmi zaujimavy. Mohla by si mi ho blizsie vysvetlit??? Podla mna to nie je biblicke ba dokonca v priamom rozpore s Pismom.
apredsasatoci
Inými slovami si povedal, že apost. Pavol je neBiblicky. To je veľmi smutné. Uvedomujes si to vôbec? Je ti aspoň trochu stydno? Prečo? Apost Pavol povedal: STAL SOM SA VASIM NEPRIATELOM, KED VAM PRAVDU HOVORIM?
Vo vete: PRAVDA PLODI NENAVIST sa skrýva ten istý obsah, ako je obsah Pavlovej vety vyššie.
Tiež nie je náhoda, že Pán Ježiš povedal: PRE MOJE MENO VAS BUDU PRENASLEDOVAŤ.

PS: Ty si …More
Inými slovami si povedal, že apost. Pavol je neBiblicky. To je veľmi smutné. Uvedomujes si to vôbec? Je ti aspoň trochu stydno? Prečo? Apost Pavol povedal: STAL SOM SA VASIM NEPRIATELOM, KED VAM PRAVDU HOVORIM?
Vo vete: PRAVDA PLODI NENAVIST sa skrýva ten istý obsah, ako je obsah Pavlovej vety vyššie.
Tiež nie je náhoda, že Pán Ježiš povedal: PRE MOJE MENO VAS BUDU PRENASLEDOVAŤ.

PS: Ty si nebudeš veľký čitateľ Písma?
Pavol IV
apredsasatoci Si majsterka v prekrucani! Byt niekomu nepriatelom, este neznamena NENAVIST!!! A ta veta, ktoru si citovala, je opytovacia, kdezto tvoj prekruteny vytvor je veta oznamovacia, co je velky rozdiel.
Pre moje meno vas budu prenasledovat - to podla teba znamena, ze to je poznavacie znamenie?? V predchadzajucom prispevku som ti napisal, podla coho sa poznaju.
Velmi si Pismo prisposobuje…More
apredsasatoci Si majsterka v prekrucani! Byt niekomu nepriatelom, este neznamena NENAVIST!!! A ta veta, ktoru si citovala, je opytovacia, kdezto tvoj prekruteny vytvor je veta oznamovacia, co je velky rozdiel.
Pre moje meno vas budu prenasledovat - to podla teba znamena, ze to je poznavacie znamenie?? V predchadzajucom prispevku som ti napisal, podla coho sa poznaju.
Velmi si Pismo prisposobujes podla svojich predstav, to moze byt velmi nebezpecne ako aj to tvoje sudenie a odsudzovanie, vobec ma nepoznas a robis zavery, ako by sme spolu vyrastali.
Tvoja nenavist proti niekomu, kto ma iny nazor, je neprehliadnutelna.

28 Potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma, 29 pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred Hospodinom, 30 moju radu odmietli a pohrdli každou mojou výčitkou. 31 Nech sa len najedia plodov svojho konania a nasýtia sa svojimi zámermi. 32 Neskúsených totiž zabije ich poblúdenie a bláznov zahubí ich bezstarostnosť; 33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne bez strachu zo zla.“Prisl; 1:

13 (Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.) Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. Prisl: 8
apredsasatoci
👏 To čo som vyššie napísala a postavila sa do pozície autora vety ako vyklad - PRAVDA PLODI NENAVIST, je v skutočnosti napísané pod čiarou v Biblii - IMPRIMATUR. Prepáč! Dovolila som si takú malú habaďuru na teba. Ono to dosť pomáha pri usvedcovani skodnej. Si svedceny! 😜
Pavol IV
apredsasatoci Mozes byt konkretna v com som skodna a z coho som "svedceny" ???
apredsasatoci
Pavol IV vyššie som ti to už napísala. Ty si fakt slepý ako patrón.
Pavol IV
apredsasatoci To tvoje urazanie...tomu ta naucil "prorok" Dohnal?
Co na tomto ti je nepochopitelne: Mozes byt konkretna v com som skodna a z coho so svedceny???
Nenapisala si nic konkretne, v com sa mylim, alebo co z toho, co som napisal je zle!!!
Zakazdym, ked nemas co napisat, zacnes urazat a to nie iba vo vztahu ku mne, ale aj k ostatnym diskutujucim.
Ked si v koncoch, ostanes farizejsky mlcat…More
apredsasatoci To tvoje urazanie...tomu ta naucil "prorok" Dohnal?
Co na tomto ti je nepochopitelne: Mozes byt konkretna v com som skodna a z coho so svedceny???
Nenapisala si nic konkretne, v com sa mylim, alebo co z toho, co som napisal je zle!!!
Zakazdym, ked nemas co napisat, zacnes urazat a to nie iba vo vztahu ku mne, ale aj k ostatnym diskutujucim.
Ked si v koncoch, ostanes farizejsky mlcat ako papez k dubiam, alebo Vigano ku zvoleniu za papeza!
apredsasatoci
Ako ti otvoriť oči? To mi vycitas, že to nedokážem? To dokáže IBA Boh!
Ku studní tá dovediem, ale piť musíš sám.
Nerozumiem, čo tá uráža. Pomôcť ti mozem: Prečítaj si nase správy ešte raz, hádam ti súvis neunikne. OREVUAR!
Pavol IV
apredsasatoci Tie tvoje dookola sa opakujuce frazy, ktore vypisujes kazdemu, ked uz nemas argumenty, maju velku vypovedajucu hodnotu o tom, aka vlastne si.
Tvoje vecne sudenie a odsudzovanie! Beries do ruk, co ti nepatri a patri to iba Bohu a sice SUD nad ludmi.
Podla teba, preco si myslis, ze som slepy a potrebujem otvorit oci? Ale konkretne, nie iba v rovine vseobecnej.
Ja ti nic nevycitam, …More
apredsasatoci Tie tvoje dookola sa opakujuce frazy, ktore vypisujes kazdemu, ked uz nemas argumenty, maju velku vypovedajucu hodnotu o tom, aka vlastne si.
Tvoje vecne sudenie a odsudzovanie! Beries do ruk, co ti nepatri a patri to iba Bohu a sice SUD nad ludmi.
Podla teba, preco si myslis, ze som slepy a potrebujem otvorit oci? Ale konkretne, nie iba v rovine vseobecnej.
Ja ti nic nevycitam, iba ty stale nieco tvrdis, co nedokazes podlozit argumentami a tvaris sa pritom, ako doktor teologie.
Tvoje tvrdenie, ze si nieco vycitala pod ciarou... praveze to je pod ciarou a nie je to uz sucastou Duchom Svetym vnuknuteho Bozieho slova.
Velmi si vazim, ze sa snazis ma doviest ku studni, ale zatial si mi neukazala ani ktorym smerom je!
Detektiv
Tradicionalisté se stanou církevně přijatelnými, až přestanou urážet papeže podle Augustinova vzoru: hříchy a bludy nenávidět, ale hříšníky a bloudící milovat.
Mates5485
Určite sú lepšími kresťanmi ako vy čo patríte medzi modernistov. Pápeža a jeho predstaviteľov Cirkvi neurážajú,ale vždycky naznačujú a varujú čo robia proti svätému Bohu a jeho prikázaniam. Po ďalšie hriešnikov majú radi,ale hriechy nenávidia.
apredsasatoci
Nevadí ti Mates5485, že si pod vatikánom?

pred 3 hodinami
Ružena
@Mates5485 Súhlasím s tým, čo si tu napísal. Tí čo tu nadávajú mnohým do sektárov sami sú v sekte proti pravej RKC 👍
Mates5485
Dal som to do jedného komentára a mimo od detektíva keby si chcel vymazať svoj.
Lola123456
Cirkev sa už prebúdza. Dnes som prvý krát počula kázať kňaza na tému:...... jediná cesta k pravému Bohu je Ježiš Kristus.....Nik nepríde do Neba k Nebeskému Otcovi v inom mene, iba cez Ježiša Krista..
apredsasatoci
Odpovedz priamo na otázku! Nelaviruj!
Mates5485
Ružena
@Mates5485
Si si istý, že tvoja viera je čístá ako pred II.VK? Patríš medzi tých, čo hriešnikov majú radi,ale hriechy nenávidia.
Čo povieš na Božie slovo: Jn 3,8

Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.

Myslíš že sv. apoštol Ján robí Boha klamára?