vi.news
49

Giáo hội Đức phỉ báng Đức Mẹ với áp phích khiêu dâm - Tổng giám mục chấp thuận

Đại diện của các sinh viên thần học Công giáo tại Đại học Freiburg, Đức, đang trưng một biểu ngữ khiêu dâm trên mặt tiền của nhà thờ Đại học. Nó mô tả Đức Mẹ giống như âm đạo và được gọi với cái tên …