Language
36:40
18 131
Libor Halik

Kázal jsem o klíči k českým dějinám o sv. Nepomuckém a paklíči Husovi

a pokusil se porovnat tehdejší dobu trojpapežství s dnešním dvojpapežstvím. 1 Kor 1,10-2,5; Mt 14,13-23. Nepomucký
snakee
pochybuju o tom že vy víte co Pavel 4 rozvádí
henta
Pan v obleku kněžském ví , že se utnul.

Třeba jen tím ,že papeže Pavla IV nazval zbrklým
a tím také"zbrklým" i apoštola Pavla z Tarsu
, který v Gal 1,7-9 hlásá to co papež Pavel IV
rozvádí.
Stejně nazval Patriarchu Eliáše BKP,
stejnou vlastnost naznačuje o baziliánském

mnichovi o. Václavovi, autoru :
M. Jan Hus - antiklerikál a katolický mučedník / 1 varinta
sulnadzlato
Velebný pane, směle hentu smažte a zablokujte. Je to ten prolhaný křivák z Lanškrouna.
sulnadzlato
Tvoje slova jsou opovážlivá a tvé starosti nemístné , hento. Ne nadarmo tě oslovovali hokihento. Ty se taky budeš zodpovídat ze svých podlých internetových hrátek . A nepi z mého hrničku.
henta
On totiž navíc lže o pravoslaví a sv. Janu Husovi.
Nemá žel více času se tím teď zabývat, abych

to tomu opovážlivci dokázala.Už jsem to zde
uváděla vícekrát, nemám to založené musela
bych vše znuvu vyhledávat.

ČÍM JE TI SYMPATICKÝ onen pan?

p.s. vidím že se vzdálila na hony od svého
"základu" ......
sulnadzlato
Hento, máš starosti jako hokinář. Nakazila ses?
henta
JSTE ve velké nevážnosti, neodpovídáte
kdo jste a proč nosíte hábit, když nejste
už placený pravoslavnými.To jsou zásadní
otázky, která dávají také dopověď na to
co zde tvrdíte z minulých životů-
Libor Halik
Neexistuje žádný posmrtný zázrak na přímluvu Husa, což je podmínkou pro svatořečení. Omyl Husa je v jeho knize O církvi, kde neevangelijně učí, že vedoucím nad nástupci ostatních apoštolů (nad biskupy) se nástupce apoštola Petra stal až skrze císaře Konstantina a to díky majetku. Pro @henta @mike084 @Tomislav @Zedad
Libor Halik
Hus nebyl oficielně svatořečen Pravoslavnou církví. Uctívá-li ho nějaký pravoslavný Čech, tak protože je ovlivněn českou školní propagandou. Pro @henta @mike084 @Tomislav
henta
Tak jak to, že to tak všechno dobře víte co se
dělo před 603 roky?. A neodpověděl jste komu
teď sloužíte a kdo vás platí a jakto, že nosíte
uniformu, když jste se vzdal pravoslaví, a brojíte
proti jejim svatým......
Libor Halik
V převtělování nevěřím. Máte-li zájem nadávat, a podpásově jednat, což umí i bezbožníci, budu Vás @henta mazat, či Vás zablokuji na svých stránkách. Toto nejsou husitské stránky. P. Václava S. Cigánka znám, ale Bohu žel, on si nepovšiml antipapežských bludů Husa v knize O církvi, Praha 1965, na str.108-174. Asi spěchal. Info pro @Tomislav @mike084
henta
Nechat se oklamat duchem lži a duchem strachu,
je pro mnohé nepostřehnutelné, mají zato že
bojují za Boha azatím za boha. Znám to , vím
co to je vymanit se z podrůčí uvedeného. Je k tomu
zapotřebí duchovní vedení svatých duchovníků.
Dokud duše nedospěje k samostatné spolupráci
se Svatým Duchem Božím. To ovšem také
předpokládá toužit po Pravdě, ne se stát nositelem
polopravd a myslet si , JSEM… More
henta
M. Jan Hus - antiklerikál a katolický mučedník / 1 varinta

Vy evidentně věříte v převtělování, a nebude
pro mě překvapení, že jste to všechno sledoval jako
jako řekněme masařka.
Libor Halik
Hus se přátelil s nekajícím králem Václavem IV., který umučil svýma rukama kněze svatého života Jana Nepomuckého. Hus neměl v úctě sv. Jana Nepomuckého na jehož hrobě se tehdy děly Boží zázraky. Svatí mají v úctě svaté, čili Hus svatým nebyl. Neznáte detailně dějiny @henta V detailech je ukryta pravda, je to trpělivá práce.
henta
Skutečným paklíčem je:__ pokřtěný protestant Libor Halík,
---následně vysvěcený na pravoslavného kněze----oddělil
se od pravoslaví je na volné noze----přesto stále nosí
habit a mate tím lidi-----jeho bývalá církev pravoslavná
kanonizovala mučedníka Jana Husa jako svatého v dávné
minulosti....
není vůbec jasné pro koho pan Libor v oděvu
pravoslavném lobuje čili čí je to agent......
nebo jenom … More
Tomislav
Odhalit tato fakta je první díl prorockého poslání křesťana v dnešní světě, ale druhý díl je vynalézt způsoby a postupy, jak s velkým citem a taktem přivádět každého jednotlivého bloudícího k nalézání řádu, který do lidské přirozenosti vtiskl Bůh. Ke všemu tomu je třeba Ducha Svatého. Bože, smiluj se nad námi.
Libor Halik
Viz Sv. Jan Nepomucký, nebezpečný „patron České země“ Autor: Radomír Malý | Publikováno: 16.5.2015 www.euportal.cz/Articles/13706-sv-jan-ne…