"Dohoda" Vatikánu s moslimami?

Speciály 4.2.2019 Lidské bratrství www.radiovaticana.cz/clanek.php Společné prohlášení papeže Františka a vrchního imáma Al Azhar Ahmeda al Tajíba Česká sekce RV Za světový mír a společné soužití
b8111
To je těžké rozhodnutí, komu sloužit.....
www.youtube.com/watch
Zedad
Alláh není Hospodin.
Mates5485 likes this.
Mates5485
Je to satan
Caesar likes this.
Coburg
Caesar
Caesar
Druhý list Korinťanom

Katolícky preklad
13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem…More
Druhý list Korinťanom

Katolícky preklad
13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
apredsasatoci likes this.
Caesar
„Dokument o Lidském Bratrství“
Vsjo jasno:
Čo je slobodomurárstvo www.vls.sk/slobodomurarstvo.html
Slobodomurárstvo je jedno z najstarších nenáboženských bratských spoločenstiev. Je spoločenstvom mužov so spoločným záujmom o morálne a duchovné hodnoty.
Slobodomurárstvo je filozofické, etické a filantropické hnutie a dielňa demokracie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť a úcta k ľuďom.
More
„Dokument o Lidském Bratrství“
Vsjo jasno:
Čo je slobodomurárstvo www.vls.sk/slobodomurarstvo.html
Slobodomurárstvo je jedno z najstarších nenáboženských bratských spoločenstiev. Je spoločenstvom mužov so spoločným záujmom o morálne a duchovné hodnoty.
Slobodomurárstvo je filozofické, etické a filantropické hnutie a dielňa demokracie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť a úcta k ľuďom.
Slobodomurárstvo si kladie za cieľ mravné zdokonaľovanie svojich členov, ale aj všeobecné zdokonaľovanie spoločenskej morálky presadzovaním hodnôt solidarity, dobročinnosti a humanity.

Tri základné princípy
Po mnoho rokov stojí slobodomurárstvo na týchto troch základných princípoch:
Bratská láska
Každý správny slobodomurár preukazuje toleranciu a rešpekt k názorom druhých a správa sa s láskavosťou a porozumením k svojim blížnym.
Pomoc
Slobodomurári sa učia praktikovať charitu a ako sa starať - nie len o seba - ale aj o spoločnosť ako celok, a to tak charitatívnym dávaním ako aj dobrovoľným úsilím a svojou prácou.
Pravda
Slobodomurári sa usilujú o pravdu, vyžadujúc vysokú morálnu úroveň a smerujú k jej dosahovaniu v ich vlastnom živote. Slobodomurári sa domnievajú, že dodržiavanie týchto zásad predstavuje spôsob ako dosiahnuť vyššiu úroveň života.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
b8111
…..Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti….

V praxi tedy: Všechna náboženství jsou si rovné. Máme přece stejného Boha, jak nás učí ŘKC po II. Vat. Konc. / katech. čl. 841/, jehož největším propagátorem byl Jan Pavel II. / tento teologický blud, nikdy předtím církev neučila /.
Proto v zájmu …More
…..Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti….

V praxi tedy: Všechna náboženství jsou si rovné. Máme přece stejného Boha, jak nás učí ŘKC po II. Vat. Konc. / katech. čl. 841/, jehož největším propagátorem byl Jan Pavel II. / tento teologický blud, nikdy předtím církev neučila /.
Proto v zájmu tolerance a míru nemůžete mluvit o evangelijním Kristu, abyste neurazili bratry, jež mají rozdílný pohled na něj. Pokud toto porušíš, budeš označen za křesťanského fundamentalistu, který podněcuje nenávist a budeš potrestán. Tyto zákony brzy vyjdou.

/ k tomuto nedávno nabádal T. Halík a jiní milovníci HKTeologie,/. ...protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži...2Te10,11,12
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
co ma spolocne Svetlo s tmou? Jezis s belialom?
b8111 and one more user like this.
b8111 likes this.
Mates5485 likes this.
Caesar
Druhý list Korinťanom

Katolícky preklad
13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem …More
Druhý list Korinťanom

Katolícky preklad
13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
ľubica likes this.
8. februára 2019 (LifeSiteNews) - Kardinál Gerhard Müller, bývalý vedúci doktrinálnej kancelárie Vatikánu, vydal Manifest.

V manifeste sa kardinál Müller nezmieňuje o pápežovi, ale hovorí, že je požiadaný, aby urobil verejné svedectvo o pravde "tvárou v tvár narastajúcemu zmätku o učení o viere".

Manifest bol uverejnený po veľmi kontroverznom spoločnom dokumente pápeža Františka s islamským …More
8. februára 2019 (LifeSiteNews) - Kardinál Gerhard Müller, bývalý vedúci doktrinálnej kancelárie Vatikánu, vydal Manifest.

V manifeste sa kardinál Müller nezmieňuje o pápežovi, ale hovorí, že je požiadaný, aby urobil verejné svedectvo o pravde "tvárou v tvár narastajúcemu zmätku o učení o viere".

Manifest bol uverejnený po veľmi kontroverznom spoločnom dokumente pápeža Františka s islamským vodcom, ktorý hovorí, že "pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev" sú "vôľou Bohom v jeho múdrosti" - vyhlásenie mnohých verí, že je v rozpore s katolíckou vierou.

Kardinál Müller zastáva opačný názor v Manifeste. Rozlíšenie troch osôb v božskej jednote (CCC 254) označuje zásadný rozdiel vo viere v Boha a obraz človeka od iného náboženstva.

Kardinál uverejnil svoj manifest v siedmich rôznych jazykoch, čo umožňuje rozsiahle potvrdenie katolíckej viery.

Petícia na podporu kardinála Muellera TU:

lifepetitions.com/petition/sign-cardinal-m…

www.lifesitenews.com/news/cardinal-muelle…
Ako politicka dohoda je to v poriadku, keby to nepodpisal papez za katolicku cirkev, tym sa to stava z jeho strany hereza a nezodpoveda to uceniu Pana Jezisa. Dobry pohlad uverejnil na toto nedavno Rorate Coeli.
ľubica likes this.
úplne falošný človek je to, ešte koľko dôkazov potrebujete, že tento človek nieje od Boha a nemá Ducha svätého ? slúži slobodomurárom a ducha temnoty a zvratnosti, slúži antikristovi a ničí právu Kristovu katolícku Cirkev s tradíciou a tradičnými hodnotami a snaží sa zmeniť Božie zákony na svetské a satanské zákony.
Monika G likes this.
Mira393
v pořádku, stejně si to ale Někteří budou vykládat po svém a budou dále zabíjet nevěřící....
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Caesar likes this.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Zedad
Hmmmm, deklarace a kde je desatero?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.