vi.news
83

Chán nản: Hồng y của Giáo triều lên án Burke và Brandmüller

Hồng Y Giuseppe Versaldi, trưởng ban Giáo dục Công giáo, đã lên án Thư ngỏ của Hồng y Burke và Brandmüller trong đó họ chỉ hương tới "nghị trình đồng tính" bên trong Giáo hội. Versaldi nói với Info…