Senzacija: Vatikan je ukinuo diplomatski imunitet pariškog nuncija

Sveta Stolica se odrekla imuniteta pariškog nuncija, nadbiskupa Luigija Venture (74), kako je objavio vatikanski govornik za novinare Alessandro Gisotti (8. srpnja). Ventura se suočava s četiri pritu…