Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
teologiapolityczna.pl
cedcde
1

23 lutego. O. Jacek Salij OP komentuje Ewangelię

1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18) Pan powiedział do Mojżesza: „Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem …
Cyt:
W nienawiści łatwo zapomnieć nawet o tym, co oczywiste:
że nieprzyjaciel jest człowiekiem...