lt.news
51

Amazonės dvasininkija „paneigia sakramentinį katalikų kunigystės pobūdį“

Logiška, kad kunigas gyvena besilaikantis celibato, nes šitaip jis veikia „Kristaus asmenyje“, kuris buvo viengungis, – kardinolas Walteris Brandmülleris (91 m.) Pasakojo „IlGiornale.it“ (sausio 16 …