Z Katedry katolíckej pastorálnej teológie do Progresívneho Slovenska

Z Katedry katolíckej pastorálnej teológie do Progresívneho Slovenska Život v liberálnej demokracii prináša rôzne prekvapenia a naša každodennosť je naplnená paradoxami, ktoré by v nás ešte pred …More
Z Katedry katolíckej pastorálnej teológie do Progresívneho Slovenska
Život v liberálnej demokracii prináša rôzne prekvapenia a naša každodennosť je naplnená paradoxami, ktoré by v nás ešte pred tromi desaťročiami zanechali pocit materializácie neskutočna.
Za tridsať rokov sme si už zvykli na to, že liberáli rozkladajú spoločnosť a snažia sa prirodzenosť a tradíciu transformovať na inakosť a pokrok. Hľadiac na kultúrno-spoločenské smerovanie západnej civilizácie nás to už nemôže prekvapiť ani na Slovensku.
Poslednou ratolesťou na tomto viac a viac bujnejúcom strome slovenského liberalizmu je strana Progresívne Slovensko, ktorá skutočne predstavuje vrchol doterajších pokrokových snáh. Dedička myšlienok ľavicových revolúcii 19. a 20. storočia, priamy potomok kultúrnej a sexuálnej revolúcie rokov 60. a nadšená obhajkyňa všetkých novôt v bioetike, ľudskej identite ako aj celkovo v ľudskej prirodzenosti.
alianciazanedelu.sk/archiv/5030
Ľudovo povedané: v poznaní kresťana sa len ťažko nájde …More
ekans
Chybí tam Kuffa
ekans
Odhalenie - Vojtech Kodet, Marián Kuffa, Róbert Bezák idiot na rozdíl od heretika nemá zavřenou NEBESKOU BRÁNU @MSB84
Zedad
Zavřenou nebeskou bránu nemá ten, kdo lituje svých hříchů a kdo přijme spásu - milost spásy od Pána Ježíše.
Tady nelze tvrdit, že víme kdo to je, jestli například heretik nebo idiot.
Zedad
Mimo Církev není spásy, a tu Církev ustanovil Kristus
ekans
seřad si hodnoty @Zedad
ekans
idiot se nemusí zpovídat
Zedad
Víra je vztah s Bohem, je to dar od Boha. Spásonosná víra přece není vztah s člověkem. Ten lotr na kříži komunikoval s Pánem Ježíšem, litoval hříchu.
Theodorá-Máriá likes this.
Coburg
Toto "rodenie sa" liberálnych teológov je zlý znak. Napokon sa nám tu vynorí aj bývalý arcibiskup Róbert Bezák...
Július7 and 2 more users like this.
Július7 likes this.
zaba likes this.
Keď prezidentka štátu robí reklamu na potraty za PS. www.youtube.com/watch