03:20
Grauss
1839

UMUČENÍ KRISTA - Na ceste do Emauz (64)

Umučení našeho Pána Ježíše Krista ve viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové.
perceo3 likes this.