vi.news
33

Tu viện Carmel cổ lễ mở chi nhánh thứ tư

Tu viện dòng Carmel cổ lễ ở Valparaiso, Nebraska, đã khai trương chi nhánh thứ tư của họ tại Flairfield, Giáo phận Harrisburg (video LifeSiteNews dưới đây). Các nữ tu Valparaiso đã lựa chọn Nghi thức…