vi.news
31

Vatican của Francis muốn "Giáo hội mới" - Hồng y Müller

TVatican của Francis muốn "Giáo hội mới" - Hồng y Müller Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Amazon chứa một "tầm nhìn ý thức hệ", và "không có gì" liên quan tới "Ki tô giáo", Hồng y Ludwig Müller …