lt.news
32

Vokietija: kunigų valdomos parapijos tampa „išimtimi“

Madgeburgo vyskupystė Vokietijoje paskelbė, jog parapijos, kurias valdo kunigai, greitai taps „išimtimi“, rašo vyskupystės žurnalas Moment. Per pastaruosius keletą metų vyskupystė sumažino savo parap…