vaticannews.va
mk2017
3

Kard. Sarah: błagajmy Pana, a Jego serce się zlituje i nas ocali - Vatican News

Kard. Robert Sarah apeluje o intensywną i ufną modlitwę do Boga i Najświętszej Maryi Panny. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny ...
Matricaria
Credo - Maria Konopnicka

Wierzę w światła potęgę i w ducha zdobycze,
Wierzę w cel życia wzniosły, święty, choć daleki,
Wierzę w braterstwo ludów, w hasła tajemnicze,
Które przez wrzawę dziejów wiekom dają wieki,
Wierzę w dobro, co z czołem białym od promieni,
Wyleczy kiedyś ziemię z jej ran i z jej cieni...
Wierzę, że bohaterscy ducha pracownicy
Ujrzą jutrznię dni nowych ze swojej strażnicy.
More
Credo - Maria Konopnicka

Wierzę w światła potęgę i w ducha zdobycze,
Wierzę w cel życia wzniosły, święty, choć daleki,
Wierzę w braterstwo ludów, w hasła tajemnicze,
Które przez wrzawę dziejów wiekom dają wieki,
Wierzę w dobro, co z czołem białym od promieni,
Wyleczy kiedyś ziemię z jej ran i z jej cieni...
Wierzę, że bohaterscy ducha pracownicy
Ujrzą jutrznię dni nowych ze swojej strażnicy.
Wierzę, że dawne błędy żelaznym łańcuchem
Ciężą nad późnych wieków i wolą, i ruchem.
Wierzę w dziedzictwo kary, w pokutę dziejową;
Wierzę, że sprawiedliwość zstąpi nam królową...

Wierzę w ciszę i w spokój po gromach i burzy;
Wierzę w siłę, co walcząc ze złem, się nie nuży...
Wierzę, że wytrwać można mężnie i dostojnie
W największej własnych uczuć i porywów wojnie.
Wierzę w uścisk, co kiedyś świat połączy cały;
Wierzę w nieskończoności jasne ideały,
Wierzę, że z drobnych iskier, skrzesanych przez dzieje,
Wielkie, wspólne ognisko ludzkości roztleje.

Wierzę w przejrzyste sfery ponad wrzawą ziemi,
Kędy się krzepią duchy wodami żywemi,
Kędy niskie zabiegi milkną przed obliczem
Wiekuistej ustawy z berłem tajemniczem...
Wierzę w kwiaty nadziei, co z mogił nam wschodzą,
Wierzę, że krzywd posiewy bohaterów rodzą...

Wierzę, że błędnych komet blask zagasa z wolna,
Wierzę, że ludzkość wiecznie łudzić się nie zdolna,
Lecz nim dosięgnie prawdy, smutna i stęskniona,
Nieraz do marnych cieniów wyciągnie ramiona.
Wierzę w braterskiej dłoni uścisk i zachętę,
Wierzę w duchów zbudzonych obcowanie święte...
Wierzę w siłę, co stapia czyny i ofiary
Na dni nowych słoneczne, królewskie sztandary.
Wierzę w orli lot ducha, co nigdy nie stoi...
I "niechaj mi się stanie podług wiary mojej!"
elbow
Mam coś w podobnym typie:

Chcę wierzyć w Boga Ojca, który kocha mnie jak syna i w Jezusa, naszego Pana, który napełnia mnie Duchem Świętym w moim życiu, tak abym mógł się uśmiechać i w ten sposób przeprowadzić swą osobę do królestwa życia wiecznego.
Wierzę w moją historię, która została napełniona kochającym spojrzeniem Boga, który wiosennego dnia 21 września przeciął moją ścieżkę i zaprosił …More
Mam coś w podobnym typie:

Chcę wierzyć w Boga Ojca, który kocha mnie jak syna i w Jezusa, naszego Pana, który napełnia mnie Duchem Świętym w moim życiu, tak abym mógł się uśmiechać i w ten sposób przeprowadzić swą osobę do królestwa życia wiecznego.
Wierzę w moją historię, która została napełniona kochającym spojrzeniem Boga, który wiosennego dnia 21 września przeciął moją ścieżkę i zaprosił mnie bym podążył za Nim.
Wierzę w mój ból, choć często jałowy wskutek mego egoizmu, w którym szukam schronienia.
Wierzę w upodlenie mej duszy, która pragnie pochłonąć wszystko, nie oddając… nie oddając.
Wierzę w dobroć innych i że muszę ich kochać bez obawy, nie zdradzając ich nigdy w poszukiwaniu własnego bezpieczeństwa.
Wierzę w życie religijne.
Wierzę że pragnę miłości w obfitości.
Wierzę w codzienną śmierć, która pali i od której uciekam, ale która uśmiecha się do mnie, zapraszając mnie bym ją zaakceptował.
Wierzę w obejmującą cierpliwość Boga, tak łagodną jak letni wieczór.
Wierzę że mój ojciec jest w niebie u boku Pana. Wierzę że ojciec Duarte [spowiednik J. M. Bergoglio] jest tam również, wstawiając się za moim kapłaństwem.
Wierzę w Marię, moją matkę, która mnie kocha i która nigdy mnie nie opuści.
I oczekuję niespodzianki każdego dnia, w której ujawnią się miłość, siła, zdrada i grzech, które będą mi towarzyszyć aż do owego ostatecznego spotkania z tym wspaniałym obliczem, o którym nie wiem nic, od którego stale uciekam, lecz które pragnę poznać i pokochać. Amen.

z książki “Papież Franciszek, jego życie w jego własnych słowach” z przedmową rabina Abrahama Skórki i wprowadzeniem rabina Sergio Rubina