14:23

Nepostí se, proto exorcismus od dnešních kněží nefunguje

Aby se nepostili, moderní překlady Biblí od 80. let 20. století Kristova slova o půstu VYNECHÁVAJÍ. Běda těmto překladatelům, mnozí už jsou po smrti v pekle za neúctu k Slovu Božímu. 1 Kor 4,9-16; …More
Aby se nepostili, moderní překlady Biblí od 80. let 20. století Kristova slova o půstu VYNECHÁVAJÍ. Běda těmto překladatelům, mnozí už jsou po smrti v pekle za neúctu k Slovu Božímu. 1 Kor 4,9-16; Evangelium sv. Matouše 17,14-23.
Jenom Ježíš má moc nad ďáblem, nikdo jiný
Jistě, ale Ježíš svou moc půjčuje svým služebníkům, když Ho v tu chvíli poslouchají, protože Pán Ježíš chce pomoci trpícím lidem i dnes. Pro @xxxPetrxxx
Ladislav Bajza likes this.
ekans
slouží novus ordo, nemají kv, tudíž ani zasvěcení nejsou přijata
A sú v jednote s odpadlým Vatikánom a satanistom Františkom.
Theodorá-Máriá likes this.
ekans
to je Dohnalova verze, nebo si myslíte že biskup Atanáz nevzpomínal při mši v kánonu tehdejšího papeže který ho poslal do vyhnanství?
PetraB
Exorcismus negfunguje, jak by měl, že se exorcisté nepostí a exorcismy byly 2. vatikánským sněmem oslabeny! Formule, texty. Úmyslně. Proto jsou exorcisté dnes často nemocní, rakovinou apod.
Kromě toho se exorcista musí vyvarovat svého osobního hříchu. Pro @PetraB @apredsasatoci
PetraB likes this.
Exorcismus je svátostina, nikoliv svátost, a proto nepůsobí automaticky jako proměna chleba a vína v Krista u sv. eucharistie. Pravdivá slova i těžce hříšného kněze proměňují chléb a víno v Krista. U exorcismu slova musí být v souladu se svatým životem kněze, aby to fungovalo. Pro @PetraB @apredsasatoci
PetraB likes this.
PetraB
Ano, tak to prostě je.
PetraB and one more user like this.
PetraB likes this.
apredsasatoci likes this.