lv.news
26

Dubijas kardināli: "Pastāv homoseksuāls plāns", kas tiek aizsargāts baznīcā "izmantojot neierobežot…

Atklātā vēstule bīskapu konferences prezidentiem tika publicēta no divu vēl dzīvo dubijas kardinālu puses – no Burkē un Brandmillera. Viņu vēstules adresāti pašlaik sanāk kopā Vatikāna vardarbības …