25:57
Paxus
1321.5K

Amazonská synoda

V kontexte
Lola123456
Nič neopravňuje kresťana zavliecť modly do chrámu.
fiat33 and 2 more users like this.
fiat33 likes this.
ľubica likes this.
Pavol IV likes this.
Sv.Prokop
Politická agitka namísto kázání ?
In nomine Jesus
Vďaka
In nomine Jesus likes this.
Melánia455 likes this.
Samson1
Petícia 100 kňazov pápežovi o pokání za modloslužbu na synode
USA, 12.11.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 738 - Medzinárodná skupina asi 100 kňazov a vedcov uverejnila vyhlásenie na protest proti pohanskému uctievaniu modly pachamama počas Synody o Amazónii v Ríme s aktívnou účasťou a očividnou podporou pápeža Františka. Vyzvali pápeža, aby „verejne a jednoznačne oľutoval tieto ťažké hriechy“, a …More
Petícia 100 kňazov pápežovi o pokání za modloslužbu na synode
USA, 12.11.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 738 - Medzinárodná skupina asi 100 kňazov a vedcov uverejnila vyhlásenie na protest proti pohanskému uctievaniu modly pachamama počas Synody o Amazónii v Ríme s aktívnou účasťou a očividnou podporou pápeža Františka. Vyzvali pápeža, aby „verejne a jednoznačne oľutoval tieto ťažké hriechy“, a ponúkli tak bratskú korekciu pápežovi za tento škandál.
V proteste s názvom „l.facebook.com/l.php ” (Protest proti svätokrádežným aktom pápeža Františka) sa vyzdvihuje osobná zodpovednosť Františka za uctievanie pohanskej modly v Ríme.
K signatárom patrí asi 20 kňazov a diakonov ako známi kňazi Brian Harrison a Cor Mennen ako aj Prof. John Rist, Prof. Roberto de Mattei, Prof. Claudio Pierantoni, Prof. Jozef Seifert, aj Prof. Anna Silvas. Podpísala ho aj prominentná nemecká katolícka laička kňažná Gloria vo Thurn a Taxis i spisovatelia ako Henry Sire, José Antonio Ureta a Dr. Gerard J.M. van den Aardweg.
„Protestujeme proti svätokrádežným aktom pápeža Františka, nástupcu sv. Petra, v súvislosti s nedávnou Synodou o Amazónii a odsudzujeme ich.“
Skupina podáva tiež podrobné dôkazy rôzneho iného pohanského uctievania počas synody. Pápež František sa 4. októbra zúčastnil pohanského rituálu vo Vatikánskych záhradách a dokonca tieto sošky požehnal. Potom sa modlil pred sochou pachamamy v Bazilike sv. Petra 7. októbra a následne ju sprevádzal v procesii do synodálnej auly. Ako vyhlásenie zdôrazňuje:
„Pápež František sám potvrdil, že tieto drevené sošky sú pohanské modly. Pri ospravedlnení za ich odstránenie z katolíckeho kostola v Ríme ich sám označil ako pachamama , čo je názov bohyne Zeme podľa pohanskej viery v Južnej Amerike.“
Signatári jasne uvádzajú, že „uctievanie pohanských modiel katolíkmi je neprijateľné“ a uvádzajú:
„Uctievanie kohokoľvek, či čohokoľvek okrem pravého Boha, Najsvätejšej Trojice, je porušením prvého prikázania. Absolútne každú účasť na hocijakej forme uctievania modiel prvé prikázanie odsudzuje a je to objektívne ťažký hriech nezávisle od subjektívnej viny, ktorú iba Boh môže súdiť.“
Autori citujú aj Prof. Jozefa Seiferta vzhľadom na výpoveď pápeža Františka, že tieto sošky sa použili „bez modloslužobných úmyslov“:
„Dokonca aj keby za tým nebol subjektívny modloslužobný úmysel, ako pápež František vyhlásil, objektívny fakt umiestnenia modiel do katolíckeho kostola - nehovoriac už o Bazilike sv. Petra - je urážkou Boha a objektívnym svätokrádežným aktom.“
Podľa názoru signatárov to, že sa uctievanie pachamamy konalo pod vedením pápeža Františka „ukazujú výpovede 'Dokumentu o ľudskom bratstve', ktorý pápež podpísal s Ahmadom Al-Tayyebom, veľkým imamom Mešity Al-Azhar 4. februára 2019“. Ten dokument konštatuje, že „rôznosť náboženstiev je chcená Bohom“.
„Účasť pápeža Františka na modloslužobných rituáloch je znamením, že túto výpoveď myslel v inovereckom zmysle, čo dovoľuje považovať pohanské uctievanie modiel za pozitívne dobro chcené Bohom.“
Výzva sa potom obracia na kardinálov a biskupov, ktorí už odsúdili uctievanie pachamamy v Ríme ako kardináli Burke, Müller, Brandmüller, Urosa a arcibiskup Viganò, ako aj biskupi Eleganti, Voderholzer a Azcona. A tiež citujú slová sv. Pavla zo Svätého písma, ktoré jasne ukazujú, že veci, ktorým pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu a že nemôžeme byť účastní Pánovho stola aj stola démonov.
„S úctou prosíme všetkých biskupov Katolíckej cirkvi, aby ponúkli bratskú korekciu pápežovi Františkovi za tieto rúhania a varovali svojich veriacich, že podľa Bohom zjavenej náuky katolíckej viery budú riskovať večné zatratenie, ak budú nasledovať súčasné príklady porušovania prvého prikázania.“
Duchovní a vedci v o svete boli potom pozvaní podpísať túto petíciu.
fiat33 and 5 more users like this.
fiat33 likes this.
Marian7 likes this.
ľubica likes this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.
Radomír likes this.
Paxus
Radšej budem počúvať hovorcu biskupov ako trollov na GTv.
Melánia455 likes this.
Pravda bude skryta
Paxus ...... a varovali svojich veriacich, že podľa Bohom zjavenej náuky katolíckej viery budú riskovať večné zatratenie, ak budú nasledovať súčasné príklady porušovania prvého prikázania.“

stačí takto zatrolliť?
fiat33 and 3 more users like this.
fiat33 likes this.
ľubica likes this.
Pavol IV likes this.
Ladislav Bajza likes this.
Kallistratos likes this.
Kallistratos
Buď dále skryt :)
Ladislav Bajza
Paxus -"Radšej budem počúvať hovorcu biskupov ako trollov na GTv." Tak si zabezpečíš aj večnosť s nimi a s Pachamamou.
Pravda bude skryta and 2 more users like this.
Pravda bude skryta likes this.
Pavol IV likes this.
ľubica likes this.
Paxus
Trollovia Gtv sú radi že majú pachamamu, aspom majú čo pol roka preberať.
Kallistratos likes this.
Pravda bude skryta
Paxus a pre ostatných je všetko in ordnung.

Teraz sa rozhoduje,kto poruší prvé Božie prikázanie.
Ladislav Bajza
Paxus- pachamamu vám nepriniesla gloria ,ale váš "svätý otec" a spol :) Vo vašich zvrátených mysliach máte všetko naopak. zlý nie je ten ,kto sa rúha Bohu ,ale ten ,kto na to poukazuje. a vraj kresťania.Strašné.
Marian7 and one more user like this.
Marian7 likes this.
Pravda bude skryta likes this.
Paxus
Trollovia prinášajú pachamamu, lebo synoda hovorí o inom a trollovia stále o pachamame :) strašné.