pmichal
Scalfari co innego powiedział
"Leaks" Produced To Influence the Public Are Called "Balloon Trials"
ponadto nie sądy balonowe, a balony próbne
przeciwherezjom likes this.