vi.news
33

Francis gọi việc CÓ vũ khí hạt nhân là "vô đạo đức," muốn viết điều này trong giáo lý

Vũ khí hạt nhân là thứ "vô đạo đức", Francis nói tại buổi họp báo trong chuyến bay ngày 26 tháng 11 từ Nhật Bản tới Rome. Ông nói thêm rằng, "điều này phải được ghi vào Giáo lý." Theo Francis, sự vô …