fil.news
15

Simbahan Nagiging Isang "Parliyamento ng Protestante" – Kardinal Burke

Ang salitang "sinodalidad" ay naging isang "slogan" - sinabi ni Kardinal Raymond Burke sa LifeSiteNews.com (Disyembre 4). Ayon kay Burke, sinisimbolo nito ang "ilang uri ng bagong simbahan" na "demok…