Dusze czyśćcowe:"Trzej biskupi cierpią męki w Czyśćcu i nie przestaną,dopóki...

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem …
Tradycja i Wiara
TRZECH ? SZÓSTKAMI IDĄ DO PIEKŁA !!!

CZYLI CYGAN ZAWINIŁ - KOWALA POWIESILI - FRANCISZEK GŁOSI HEREZJE, UPRAWIA NIERZĄD BAŁWOCHWALSTWA, NIE POTĘPIA SODOMITÓW, A JAK ZWRÓCISZ UWAGĘ NA NAUCZANIE UZURPATORA N I E Z G O D N E z NAUKĄ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, TO DO CIEMNICY I UKRZYŻOWAĆ...

DROGA, Ks. Piotra Natanka, o. Augustyna Pelanowskiego, a... Ks. Knebl…
More
TRZECH ? SZÓSTKAMI IDĄ DO PIEKŁA !!!

CZYLI CYGAN ZAWINIŁ - KOWALA POWIESILI - FRANCISZEK GŁOSI HEREZJE, UPRAWIA NIERZĄD BAŁWOCHWALSTWA, NIE POTĘPIA SODOMITÓW, A JAK ZWRÓCISZ UWAGĘ NA NAUCZANIE UZURPATORA N I E Z G O D N E z NAUKĄ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, TO DO CIEMNICY I UKRZYŻOWAĆ...

DROGA, Ks. Piotra Natanka, o. Augustyna Pelanowskiego, a... Ks. Kneblewski TEŻ ZAKNEBLOWANY - POZBAWIONY PARAFII..

KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ ,,EPISKOPACIE,, CZAS JUŻ BLISKI...