DEFINITÍVNE SA VZDIAĽTE Z TÝCHTO KOSTOLOV,KAM UŽ VIAC NEZOSTÚPIM AŽ DO DŇA V KTOROM SA …

Laudétur Jesus Christus V Pravde Ducha Svätého vám milované deti môjho Spasiteľa píšem jeho slová. Carbonia. Akt milosrdenstva,ktorý urobím bude pre všetkých tých,ktorí ma oslavujú vo vlastnom srdci …
Sv. Alfonz Liguori, biskup a učiteľ cirkvi, v knihe Vo svetle večnosti.. 5.zamyslenie - Pripravujme sa na smrť

"Pán netúži po našom zatrateni, a preto nás neprestáva napomínať a vyhrážať sa trestom, aby sme zmenili svoj život. ,,Ak sa hriešnik neobráti, naostri svoj meč,, /Z7,13/. Pozrite sa, koľkých zastihla smrť, pretože nechceli skončiť so svojím zlym životom. Zomreli vtedy, keď to najmenej …More
Sv. Alfonz Liguori, biskup a učiteľ cirkvi, v knihe Vo svetle večnosti.. 5.zamyslenie - Pripravujme sa na smrť

"Pán netúži po našom zatrateni, a preto nás neprestáva napomínať a vyhrážať sa trestom, aby sme zmenili svoj život. ,,Ak sa hriešnik neobráti, naostri svoj meč,, /Z7,13/. Pozrite sa, koľkých zastihla smrť, pretože nechceli skončiť so svojím zlym životom. Zomreli vtedy, keď to najmenej očakávali, a pritom žili v pokoji a istote, lebo mali život zaistený. ,,Keď budú hovoriť je pokoj a istota, vtedy znenazdania príde na nich zahuba ako bolesti na rodičku a neuniknu. /1sol5,3/. Na inom mieste Ježiš hovorí: ,,ak nebudete robiť pokanie, všetci zahyniete podobne,, /Lk13,5/ načo tolko vyhrážania trestom prv, než bol zoslany? Len a len preto, že Boh túži po našej náprave, ktorou sa máme vyhnúť zlej smrti.
...
Je teda nevyhnutné pripraviť si účty prv, než príde deň zúčtovania. Môj drahý kresťan, keby si mal dnes do večera zomrieť, a tak by sa malo rozhodnúť o tvojom večnom živote, čo povieš,bol by si pripravený vydať počet zo svojich skutkov? Alebo čo všetko by si dal Bohu za ešte jeden rok, mesiac alebo aspoň jeden deň života? Prečo teda teraz, keď ti Boh dáva tento čas, nedáš si do poriadku svoje svedomie? Či je azda nemožné, aby bol tento deň pre teba posledným? ,,Neotalaj obrátiť sa k Pánovi a neoddaluj to zo dňa na deň, lebo jeho hnev príde nečakane a v deň pomsty zahynies,,. /Sir5,8-9/
Aby si bol spasený, brat môj, musíš zanechať hriech. Ak ho budeš musieť raz zanechať, prečo ho nezanechás hneď, pýta sa sv. Augustín. Čakáš azda, až príde smrť? No čas smrti nie je časom odpustenia, ale pomsty: ,,V deň pomsty zahynies,, /Sir 5,9/
...
A keby si aj celý majetok stratil, predsa ti ešte ostáva nádej, že ho časom znovu nadobudnes. No ak stratis v hodine smrti dušu, vtedy naozaj stratis všetko a už NIKDY nevzide nádej na jej opätovné získanie.
Si taký usilovný a pozorný, ak ide o záznamy tvojho majetku! A ak ťa postihne nečakaná smrť a ty sa budeš nachádzať v Božej nemilosti? Čo bude s tvojou dušou po celú večnosť?"
apredsasatoci likes this.
západniar- ty si živým príkladom toho,že ten kto vstúpi do pokoncilovej neviestky RKC už Kristovo učenie v nej spoznať nemôže. Lebo tam už niet Ducha Svätého ,len duch synkretizmu spolu s ďalším plukom démonov.
Preto všetci ,ktorí ste s ňou v jednote veríte všetkému možnému,ako protestanti,len nie pravde.
Tvoje choré bludy o tom ,ako môžu neveriaci a modloslužobníci uveriť po smrti,pri stretnutí …More
západniar- ty si živým príkladom toho,že ten kto vstúpi do pokoncilovej neviestky RKC už Kristovo učenie v nej spoznať nemôže. Lebo tam už niet Ducha Svätého ,len duch synkretizmu spolu s ďalším plukom démonov.
Preto všetci ,ktorí ste s ňou v jednote veríte všetkému možnému,ako protestanti,len nie pravde.
Tvoje choré bludy o tom ,ako môžu neveriaci a modloslužobníci uveriť po smrti,pri stretnutí s Kristom na osobnom súde sú toho dôkazom.
BernadettaJaMalinka likes this.
si vystihol a nie len o.Hus, ale aj další schizmatici, čo navonok sa dušovali ako chcu zachraniť kresťanov, ale v skutočnosti ich vylučovali z Cirkvi. Toto je typické pre schizmatikov, že oni skôr, či neskôr prídu s tým ako treba vystupiť z Cirkvi. Najprv len omačky o tom ako je Cirkev prehnitá atd... ale v konečnom dôsledku že z nej treba vystupiť.
Tá tvoja viera, nádej a láska, západniar, sú falošné.. postavil si si dom na piesku, ktorý sa ti zrúti keď príde búrka a povodeň..
Ty si mimo katolíckej cirkvi, lebo nemáš katolícku vieru, môj milý západniar.. ja katolícku vieru vyznávam a preto patrím do Kristovej cirkvi.. tá totižto vždy verila a veriť bude, že smrťou sa všetko rozhodovanie o tvojej večnosti konci.. kam strom padne, tam ostane ležať.
One more comment from BernadettaJaMalinka
Žiadne katolícke cirkevné dokumenty nič také, čo tu prezentujes, neučia. Akurát v pokoncilovom hrubom katechizme už nájdete že kto nepocul.bez.vlastnej viny evanjelium môže byť nejakým bohuznamym spôsobom spasený.. či tak nejako. Ale to je blud a nie katolícke učenie.
Od počiatku apoštoli učili, kto zomrie v ťažkom hriechu bez pokánia a pravej viery, je zatrateny. A to stačí len dedičný hriech …More
Žiadne katolícke cirkevné dokumenty nič také, čo tu prezentujes, neučia. Akurát v pokoncilovom hrubom katechizme už nájdete že kto nepocul.bez.vlastnej viny evanjelium môže byť nejakým bohuznamym spôsobom spasený.. či tak nejako. Ale to je blud a nie katolícke učenie.
Od počiatku apoštoli učili, kto zomrie v ťažkom hriechu bez pokánia a pravej viery, je zatrateny. A to stačí len dedičný hriech na zatratenie duše.. !!
Preto je tak dôležité a nevyhnutné pre spásu duší hlásať evanjelium o spase jedine v Kristovi a krstiť aj deti!!
Varovanie
721. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2013 v 15:30.

MUSÍTE STÁLE PŘIJÍMAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII. NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE SVATÉ, PROTOŽE TO NEBUDETE VY, KDO BUDE DONUCEN UČINIT TOTO ROZHODNUTÍ.

Má vroucně milovaná dcero,
každodenní mše budou ještě nějaký čas pokračovat a Já naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se jich i nadále účastnili, jako …More
721. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2013 v 15:30.

MUSÍTE STÁLE PŘIJÍMAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII. NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE SVATÉ, PROTOŽE TO NEBUDETE VY, KDO BUDE DONUCEN UČINIT TOTO ROZHODNUTÍ.

Má vroucně milovaná dcero,
každodenní mše budou ještě nějaký čas pokračovat a Já naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se jich i nadále účastnili, jako dříve.
Moji nejsvětější eucharistii musíte stále přijímat. Nesmíte zastavit každodenní oběť mše svaté, protože vy nebudete těmi, kdo bude donucen učinit toto rozhodnutí. Bude ohlášeno uskutečnění odlišného způsobu obětování Bohu a vy budete ihned vědět, až se to stane, že slavení mše svaté je falešným prorokem zastaveno. Místo mše svaté zavede celosvětový pohanský rituál a vy, moji milovaní následovníci, požehnaní darem Ducha Svatého, rozpoznáte, o co jde.
Nesmíte nikdy opustit na mém učení založenou církev, kterou jsem dal světu, a oběť mé smrti na kříži, darované vám s nejsvětějšími dary.
Vy, moji milovaní následovníci, jste má církev. Moji milovaní kněží a duchovenstvo, požehnaní darem Ducha Svatého, Mě nikdy neopustí. Neopustí ani vás. A tak má církev přežije, protože nemůže nikdy zahynout. Církev je mé Tělo na zemi, a proto nikdy nemůže být zničeno. I když bude drceno, trýzněno a odhozeno, a pak ponecháno v pustině, aby zemřelo. Přes všechny pokusy mých nepřátel zničit každičký zbytek života, má církev znovu vstane. Pamatujte tedy, že nikdy nezahyne, přestože to tak může vypadat.
Má církev na zemi se zmenší počtem a stane se, bez vlastní viny, mojí armádou zbytku.
Můj pravý vikář, ten odvržený, bude bojovat o vedení Božích dětí, jak nejlépe dokáže. Budu to Já, Ježíš Kristus, kdo vás povede, pozvedne a vyvede od zla, které vám bude vnuceno; zla, které dojde k náhlému a strašnému konci, pro všechny, kteří jsou na straně antikrista a jeho otroků.

Váš Ježíš
Pán hovorí..keď budete vydieť ohavnosť v mojich chrámoch a keď začnú meniť moje slovo prekrúcať ho..už vtedy nečakajte a odíďte z tejto cirkvi

Bergogliova cirkev je už neviestka a vy ste tí UNA CUM,ktorí stále čakajú, ale odstraňovanie obety už prebieha...nebuďte slepý...nemyslite si že sa to udeje len tak zo dňa na deň. Je to vaša slobodná vôľa..Pán povedal..v roku 2013 že ešte nejaký čas …More
Pán hovorí..keď budete vydieť ohavnosť v mojich chrámoch a keď začnú meniť moje slovo prekrúcať ho..už vtedy nečakajte a odíďte z tejto cirkvi

Bergogliova cirkev je už neviestka a vy ste tí UNA CUM,ktorí stále čakajú, ale odstraňovanie obety už prebieha...nebuďte slepý...nemyslite si že sa to udeje len tak zo dňa na deň. Je to vaša slobodná vôľa..Pán povedal..v roku 2013 že ešte nejaký čas ostanem..v tejto cirkvi..lenže teraz už nastal čas..kedy už odišel
odišiel? ako to, že sa stale zjavuje v Cirkvi?
ekans
kto? satanáš
západniar, zaujímavy názor, pretože arcibiskup lefrebvre tvrdil, že z kostolov po 2VK sa vyhnal Duch Svätý.

pred 37 minútami
Znova vás nabádam..Cirkev už nikdy nebude taká ako ste ju poznali...je koniec...koniec časov...Boh zastavil čas...Neviestka sa zapredala a na jej oltároch hoduje Satan.Bergogliova naviestka..nie je viac Katolíckou Cirkvou môjho Božského Spasiteľa,pretože ju menia vlci na novú cirkev humanizmu bez Krista...Táto Neviestka vás privedie do rúk ANTIKRISTA.Cirkev Ježiša Krista je Cirkev s Benedettom …More
Znova vás nabádam..Cirkev už nikdy nebude taká ako ste ju poznali...je koniec...koniec časov...Boh zastavil čas...Neviestka sa zapredala a na jej oltároch hoduje Satan.Bergogliova naviestka..nie je viac Katolíckou Cirkvou môjho Božského Spasiteľa,pretože ju menia vlci na novú cirkev humanizmu bez Krista...Táto Neviestka vás privedie do rúk ANTIKRISTA.Cirkev Ježiša Krista je Cirkev s Benedettom XVI.,Cirkev katakomb kam bude musieť odísť,nasledovať utrpenie a podstúpiť ukrižovanie na Golgote ako jej ženích.
Varovanie
234. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2011 v 22:40.

Všímejte si změn ve způsobu, jakým bude svěceno mé Tělo a má Krev. Jestliže se změní slova tak, že budou popírat existenci mého Těla v nejsvětější eucharistii, pak musíte bránit můj božský slib
Varovanie
Posolstvo 721 .
Nesmíte nikdy opustit na mém učení založenou církev, kterou jsem dal světu, a oběť mé smrti na kříži, darované vám s nejsvětějšími dary.
One more comment from Varovanie
Varovanie
To znamená a vyplíva s toho , že Eucharistická modlitba ešte nebola zmenená a slová premieňania sa ešte nezmenili .
Peter(skala) likes this.
Ale Cirkev je cirkev s Benediktom...uz to pochopte..konecne...
Varovanie
Ešte raz si pozorne a pomali prečítaj posolstvo 721. hore na začiatku, kde Pán Ježiš, všetko jasne a presne hovorí .
Petrus... kedysi som počul tie iste slová: "Cirkev už nie je ... a preto ju treba opustiť" ale akosi som to nebral vážne...prešli roky a znova som počul slová tohto druhu, ale od ineho autora. Znova som sa zamyslel ale opäť som išiel svojou cestou, takže dalšie roky ubehli a znova som počul tie isté slová, lenže znova od ineho človeka.

Na prvý dojem sa niekomu môže zdáť, že minimalne 3x som …More
Petrus... kedysi som počul tie iste slová: "Cirkev už nie je ... a preto ju treba opustiť" ale akosi som to nebral vážne...prešli roky a znova som počul slová tohto druhu, ale od ineho autora. Znova som sa zamyslel ale opäť som išiel svojou cestou, takže dalšie roky ubehli a znova som počul tie isté slová, lenže znova od ineho človeka.

Na prvý dojem sa niekomu môže zdáť, že minimalne 3x som bol varovaný, aj ked inými osobami, ale ked sa na to pozrieme v kontexte všetkých tých rokov, tak zistime, že to vyzerá ináč:

Ten 1 týpek, čo to hovoril dnes je mimo Cirkev, chudák zbludil až tak, že sa dostal do basy, lebo akosi to prepiskol a zneužil svoje nasledovničky sexualne.

Potom ten 2 týpek neuniesol svoju poziciu mimo Cirkvi, tak sa vyhlasil za vodcu novej cirkvi, aj ked tvordí, že tá jeho je pravá...

Další takisto sa dostal mimo Cirkev takže už ani nechodí k Sviatostiam, lebo si "vytvoril" vlastne, mysliac si, že su pravé...

... a tak by som mohol pokračovať v zufalých riešeniach samozvaných prorokov, čo chceli dobre ako sebe, tak aj ostatným... ale ich problem bol, že si osvojili staré známe: účel svätí prostriedky, takže zišli z cesty a do doslovne až sa dostali mimo Cirkev.

Roky plynú a oni stale dufaju, že su na správnej ceste a že to tí druhí su mimo...

Naozaj roky plynu ako voda a dejiny sa opakuju v zmysle, že ludia si osvojuju bludné náuky demonov, čím vytvaraju nové a nové sekty, cirkvičky, naboženstva... pričom KC je tu stále pre nich.

Sami sa odsudzuju
Varovanie
1078. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2014 v 20:10.
Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji. To bude den, kdy poznáte, že svět politiky splyne všude s křesťanskými církvemi a že Já v nich už nebudu přítomen. Avšak má církev nemůže nikdy zaniknout, a budou to mí …
More
1078. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2014 v 20:10.
Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji. To bude den, kdy poznáte, že svět politiky splyne všude s křesťanskými církvemi a že Já v nich už nebudu přítomen. Avšak má církev nemůže nikdy zaniknout, a budou to mí zbylí, kteří udrží mé Světlo zářící a mou přítomnost živou, a mnozí budou muset vyhledat skryté církve a mé posvěcené služebníky, kteří milostí Boží dokážou udržet mou církev nedotčenou.
si vystihol a nie len o.Hus, ale aj další schizmatici, čo navonok sa dušovali ako chcu zachraniť kresťanov, ale v skutočnosti ich vylučovali z Cirkvi. Toto je typické pre schizmatikov, že oni skôr, či neskôr prídu s tým ako treba vystupiť z Cirkvi. Najprv len omačky o tom ako je Cirkev prehnitá atd... ale v konečnom dôsledku že z nej treba vystupiť.
až na to,že teraz tu už nastalo obdobie modloslužby, ktoré dlho trvať nebude a niečo príde..
tomáš pravdu o období modloslužby, ale horšia bud edoba antikrista, lebo v tej dobe už nebude žiadna ofcialna Cirkev, ani papež. Všetko bude zničene aj Sviatosti, kdežto dnes aspon máme sviatosti a hierarchiu, zjavenia Svätých... Boh s nami.

Počas doby Antikrista nebude nič z toho vo svete a to bude najhoršie