17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

Redakcia Svetlo Sveta 15. júla 2019 Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej …
Ervin Romano likes this.
Video: Duhový Pride ľavicových extrémistov sa niesol v nenávistnom a proticirkevnom duchu. Luteránsky manipulátor, vytrhával zo sv. Písma “ľúbivé slová” Pána Ježiša tak, aby oklamal mládež. Bude KBS mlčať?
Rapture and one more user like this.
Rapture likes this.
Mates5485 likes this.