vi.news
47

Francis phong một kẻ dị giáo khác làm Tổng giám mục và Hồng y tương lai

Giáo Hoàng Francis đã nêu tên vào ngày 8 tháng 8 tại Marseille, giám mục phụ tá Jean-Marc Aveline, 60 tuổi, làm tổng giám mục mới của thành phố Marseille, Pháp. Nhà báo người Pháp, Yves Daoudal gọi …