Poľsko obmedzuje počet ľudí na verejných Bohoslužbách na päť

Bratislava 24. marca (TK KBS) Poľsko obmedzuje počet ľudí na bohoslužbách na päť. "Nariadenie je rozsiahle: obmedzujeme počet ľudí zúčastňujúcich sa na liturgických obradoch, svätých omšiach, na …
Dana22
Dana22
Poľsko zachráni jeho KRÁĽ!
Treba sa postiť a modliť.

2016

www.radiovaticana.cz/clanek.php

Poľsko prehlásilo Ježiša Krista za Kráľa svojej krajiny!

Vyznáváme pred Nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie potrebujeme!
Polsko. Polsko dnes při slavnostně prohlásilo za Ježíše Krista za Krále a Pána své země Polsko. Završením Svatého roku milosrdenství a jubilejního roku 1050. výročí „Křtu Polska“ …More
Poľsko zachráni jeho KRÁĽ!
Treba sa postiť a modliť.

2016

www.radiovaticana.cz/clanek.php

Poľsko prehlásilo Ježiša Krista za Kráľa svojej krajiny!

Vyznáváme pred Nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie potrebujeme!
Polsko. Polsko dnes při slavnostně prohlásilo za Ježíše Krista za Krále a Pána své země Polsko. Završením Svatého roku milosrdenství a jubilejního roku 1050. výročí „Křtu Polska“ byl v Polsku dnešní Akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána. Slavnost probíhala na poutním místě Božího milosrdenství v Krakově – Łagiewnikach za přítomnosti mnoha polských biskupů, kněží a vládní delegace v čele s prezidentem Andrzejem Dudou.
Homilii pronesl opolský biskup Andrzej Czaja, který je v rámci polského episkopátu předsedou tzv. intronizačních hnutí. Právě tato lidová hnutí inspirovaná mystičkou 20. století Rozalií Celakównou (1901-1944) stojí na počátku myšlenky prohlášení Ježíše Krista za Krále Polska. „Nedopusťme, aby jediným plodem dvojího jubilea Milosrdenství a Křtu Polska, byl jakýsi zápis v kronikách a letopisech – řekl biskup Czaja. – Nesmíme dále postupovat směrem, který znamená vzdalovat se od Boha. Změny však nepřinese pouhé vyhlášení Jubilejního Aktu. Je nutné započít dílo proměny a uspořádat života podle Boží vůle, řídit se Ježíšem a Jeho evangeliem,“ řekl biskup Czaja.
Slavnostní prohlášení vykonal před vystavenou Nejsvětější svátostí předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanisław Gądecki:
„Vyznáváme před nebem a zemí, že Tvé kralování potřebujeme. Vyznáváme, že Ty jediný máš nad námi svaté a nikdy nehasnoucí právo. Proto s pokorou skláníme své hlavy před Tebou, Králi Všehomíra, uznáváme Tvé panování nad Polskem a celým našim národem, žijícím ve vlasti i ve světě.“ – Stojí v textu „jubilejního aktu“.
Zítra na Slavnost Krista Krále, bude Jubilejní akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána přečten ve všech polských farnostech.
2 more comments from Dana22
Dana22