Language
3 222
Stylita

Boží slovo na den 3.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." Ježíš mu řekl: "Přijdu …
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre -Econe

Máte strach postavit se mimo Církev? Tento strach je ve svém principu chvályhodný, ale vy se zneklidňujete mylnými představami.

jmenoval mě můj biskup současně profesorem v semináři v Liberville; tam jsem vyučoval šest let seminaristy, z nichž někteří později obdrželi milost biskupské hodnosti. Když jsem potom já sám stal biskupem v Dakaru, považoval jsem před… More
Zedad
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
"Do domu Hospodinova půjdem
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/pondeli-po-1-ne…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země (bude) ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Až smyje Pán špínu siónských dcer, až spláchne … More