06:01
jamacor
623

Damien Lim: từ chủ nghĩa vô thần đến đời sống linhm ục

Damien Lim: từ chủ nghĩa vô thần đến đời sống linhm ục Vừa được tấn phong linh mục gần đây, Cha Damien lớn lên tại Singapore trong một gia đình Trung Quốc truyền thống. Trong đoạn phim này và đoạn …More
Damien Lim: từ chủ nghĩa vô thần đến đời sống linhm ục
Vừa được tấn phong linh mục gần đây, Cha Damien lớn lên tại Singapore trong một gia đình Trung Quốc truyền thống. Trong đoạn phim này và đoạn phỏng vấn dưới đây, cha nói về việc khám phá "Thiên Chúa hằng sống" của Kitô Giáo.

Cha đã tiếp xúc với hội Opus Dei như thế nào và hội Opus Dei đã thay đổi cuộc đời cha ra sao đặc biệt trong đời sống riêng của cha?
Cho phép tôi bắt đầu bằng câu chuyện của gia đình mình. Cha tôi là người tị nạn từ miền Nam Trung Quốc trong suốt chiến tranh thế giới thứ 2. Cha cưới mẹ và định cư ở Singapore. Cha mẹ tôi là người Trung Quốc truyền thống điều này cũng có nghĩa là họ không phải là người Công giáo. Tôi vẫn còn nhớ những ký ức vui về việc mẹ thường hay lui tới các ngôi đền Lão giáo và Phật giáo, nhất là khoảng thời gian tôi thi cử để cầu nguyện cho năm người con của bà. Chính tôi đã từng đến thăm những ngôi đền này vì cha tôi có công việc buôn bán trái cây và những khách hàng quen thuộc gồm nhiều …More