02:59

MOBILIZACE CHARISMATIKŮ- KDE JSTE? NÁROD-SVĚT VÁS POTŘEBUJE.!!!

V tomto videu z roku 2013 slyšíme prorocké slovo o České republice. Není to inspirativní?. Není snad řeč o Prorockém úřadu Patriarchy Eliáše -BKP ve spojení s mučedníkem Janem Husem? MOBILIZACE …More
V tomto videu z roku 2013 slyšíme prorocké slovo o České republice.
Není to inspirativní?. Není snad řeč o Prorockém úřadu Patriarchy
Eliáše -BKP ve spojení s mučedníkem Janem Husem?
MOBILIZACE CHARISMATIKŮ- KDE JSTE? SVĚT VÁS POTŘEBUJE.
Když se argentinských křesťanů zeptali,co je hlavní příčinou
probuzení, odpověď zněla: modlitba !!! Církev v Argentině se
naučila modlit! Používají všech druhů modliteb, ale nejvýznamnější
jsou modlitby duchovního boje. Křesťané se v modlitbách obracejí k Bohu s chvalozpěvy a s oslavováním a pak v moci Ježíšova jména, modlitbou exorcismů, poutají satana. Věřící přijali názor, že modlitba
má rozhodující, aktivní úlohu v Božím plánu spasení. Tvrdí, že Bůh potřebuje modlitby své církve, k osvobození území jehož se zmocnil satan. Jsou přesvědčeni, že každý verš z Písma naznačuje, že akce začíná na zemi.Musíme HO prosit, aby nás vyslyšel. My tedy musíme prosit, my musíme klepat,aby nám Bůh otevřel. Musíme svazovat i rozvazovat na zemi, aby se na nebi…More
Theodorá-Máriá
😇 Asi většina lidí tvého sortimentu,
v noci v jednu hodinu ,vidí fialově.
Avšak na prorockém slově, to nic
nemění
.

Tebe nechť Svatý Duch přivede k pokání
a úctě před Ním.
ela111
před 6 hodinami
...co je toto za hnus fialovej ?
Theodorá-Máriá
😇 "Přicházím jako mocný vichr a opět vyliji svého Ducha/ dám letnice/
a žádný člověk nebude moci obstát před moji slávou
."

Vidíš ela111???????
Každého to zasáhne i tebe, neskryješ se před Boží Slávou.
Budeš potom ela111 mluvit o fialovém hnusu?