vi.news
51

Phát bắn thứ hai: Josef Seifert chỉ ra những hậu quả khủng khiếp của Tuyên bố Abu-Dhabi

Tuyên bố Abu Dhabi của Giáo hoàng Francis ngụ ý về "sự kết thúc của Kitô giáo", và là "dị giáo của tất cả các dị giáo", nhà triết học Josef Seifert đã nói với Gloria.tv (video tiếng Đức dưới đây). …