vi.news
48

Francis đánh lừa Kẻ thù của mình: "Truyền thống đảm bảo Tương lai"

Chỉ trích những gì bản thân ông đã làm kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Francis đã nói với Tổng hội về những người Augustin bị phế truất (ngày 12 tháng 9) rằng "để trở nên hiện đại, một số người …