Grzegorz Braun : Oto bardzo ciekawa informacja, którą otrzymałem dziś na moją skrzynkę:

Panie Grzegorzu, szczęść Boże. Dzisiejszy dzień dał mi bardzo dużo do myślenia. Po pracy wyskoczyłem przejechać się na motocyklu. Na skwerze w Gdyni zatrzymał mnie pieszy patrol policjantów, w …
Quas Primas
Brawo PIS, jak mawiał wciąż jeden z userów glorjańskich.
Brawo PiS. Diabłu udało się waszymi łapami zniszczyć ostatnich polskich przedsiębiorców. Udało się diabłu waszymi łapami zrobić z Polaków niewolników.
Brawo Episkopacie Polski - udało się diabłu waszymi łapami wyrugować resztki tlącej się w katolikach Wiary.
Przyjdzie czas, kiedy staniecie przed Bogiem SPRAWIEDLIWYM.....
szuirad1
Wieczorem na Kom. Finansów odkrywane są kolejne zatrute kwiatki w rządowej „tarczy”. Np. art.28 uchyla pewne normy ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych (sic), art.28 nadaje nadzw. uprawn. straży kolejowej - w ramach pomocy przedsięb. w walce z wirusem, rzecz jasna. twitter.com/…/124764088311947…