MÉ SLOVO BY MĚLO BÝT PRO VÁS DUCHOVNÍM PROBUZENÍM

Poselství Ježíše ze dne 15. června 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/junio.html Moji nade všechno milovaní lidé: Žehnám vám v každém okamžiku, na každém …
Pán Ježíš 15.6.2019: ...nemoci, o nichž jste si mysleli, že už jsou vyhlazeny, se vrátí, aby vás vyděsily, protože v těchto časech se budou šířit velmi rychle....Modlete se, mé děti, neštěstí postihne národy, které schválily vraždění nevinných a kde se lidé bouří proti přirozenosti člověka, stanovené mým Otcem. Modlete se, mé děti, má církev se zmítá v křečích, schází z cesty....Pro mou církev …More
Pán Ježíš 15.6.2019: ...nemoci, o nichž jste si mysleli, že už jsou vyhlazeny, se vrátí, aby vás vyděsily, protože v těchto časech se budou šířit velmi rychle....Modlete se, mé děti, neštěstí postihne národy, které schválily vraždění nevinných a kde se lidé bouří proti přirozenosti člověka, stanovené mým Otcem. Modlete se, mé děti, má církev se zmítá v křečích, schází z cesty....Pro mou církev je nutné, aby zabránila odmítnutí mé Matky. Pokračováním této vážné chyby, má církev bude čelit velkému zmatku a úpadku...
Libor Halik shares this.
15.6.2019 Kristus: Neštěstí postihne národy, které schválily vraždění nevinných a kde se lidé bouří proti přirozenosti člověka
artep and 2 more users like this.
artep likes this.
Anton Čulen likes this.