Úcta k Svaté Tváři

Skrze zjevení bl. Pierině Maria de Micheli, která jako první dala razit medailky jeho Svaté Tváře, náš Pán vyslovil žádost, aby úterý před Popeleční středou se slavilo jako svátek jeho Svaté Tváře. J…