vi.news
67

Phá sản: Francis phản bội Đức tin - Quan phòng phản bội Francis

Thâm hụt năm 2018 của Vatican là 70 triệu euro - hơn 23% ngân sách - tạo ra một "trường hợp khẩn cấp", theo IlSole24Ore.com đã viết (ngày 14 tháng 10) . Đức Hồng Y Pell là Trưởng ban Thư ký Kinh tế …