vi.news
28

Cha Nicolini tiếp tục cuộc chiến thao túng chống độc thân

Cha Bologna Bologna Nicolini, người bị dán nhãn là "kẻ dị giáo" - nhưng không phủ nhận tuyên bố của ông mà các phó tế của Amazon mô phỏng các Thánh lễ và Giáo hoàng Francis đồng ý với điều này. …