vi.news
22

Hồng y Barcelona bị cảnh sát điều tra sau khi phế truất một linh mục

Cảnh sát đang điều tra Hồng y hiện đại của Barcelona, Juan Jose Omella, 73 tuổi, vì tội làm sai lệch các tài liệu. Vào năm 2017, Omella đã nói xấu cha Miguel Àngel Barco về việc ông có một cô con …