പോർച്ചുഗലിൽ കന്യകാസ്ത്രീ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടു

പോർച്ചുഗലിലെ സാവോ ജവോ ദ മദീരയിലുള്ള സിസ്റ്റർ മരിയ അന്തോണിയ ഗേര ദ പീനോ, 61, ഞാറാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ടു (8 സെപ്റ്റംബർ). 44 വയസ്സുള്ള ആൽഫ്രെഡോ “ചിത്തോ…