Bob
9

ONZ wezwała Rosję do wycofania swoich wojsk z Krymu i zakończenia okupacji terytorium Ukrainy

O Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą Federację Rosyjską do wycofania wojsk z Półwyspu Krymskiego i zakończenia tymczasowej okupacji Ukrainy. O tym informuje Stała Misja Ukrainy …